Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Kop csi-F gg leges-Kontrasztki ll t s – Felp r g az ifj s gi let a Szatm ri Reform tus Egyh zmegy ben
[*~ alt *]

Kop csi-F gg leges-Kontrasztki ll t s – Felp r g az ifj s gi let a Szatm ri Reform tus Egyh zmegy ben

A k zelj v ben h rom nagy volumen ifj s gi rendezv nyt is megszerveznek a Szatm ri Reform tus Egyh zmegy ben. Sor ker l Erd d n a Kop csi Istv n Egyh zt rt neti Vet lked re s Ifj s gi Tal lkoz ra, a F gg leges Ifj s gi Konferenci ra N metiben s a Kontrasztki ll t sra a Reform tus Gimn ziumban. Mindh rom rendezv ny orsz gos szint nek is nevezhet , de legal bbis megyek zinek s a lehet legsz lesebb sk l n sz l tj k meg, a reform tus fiatalokat, s nem csak.

VI. Kop csi Istv n Egyh zt rt neti Vet lked s Ifj s gi Tal lkoz

A Reform ci Eml k v ben sem marad el a t bb mint sz z fiatalt vonz vet lked s ifi-tal lkoz . Hatodik alkalommal ker l sor a SZIKE (Szatm ri Ifj s gi Kereszty n Egyes let) s az Erd di Reform tus Egyh zk zs g szervez s ben a Kop csi Istv n Egyh zt rt neti Vet lked re s Ifj s gi Tal lkoz ra. A magyar reform ci b lcs j n, Erd d n nemcsak a m ltra, hanem a t rt nelem Ur val a j vend re is hangs lyt tesznek az ltal, hogy a fiatalokkal egyh zt rt netet tanulnak, ugyanakkor modern programokkal ismerkedhetnek meg az l Asrral, akinek zenete van a mai ember sz m ra is. A vet lked tananyaga term szetesen a reform ci hoz k thet . Egyetemes Egyh zt rt net kateg ri ban Luther M rtonr l, Magyar Egyh zt rt net t m ban pedig a magyar reform ci r l tanulhatnak a fiatalok. Az ifj s gi istentiszteleten a Hanna Projekt s a vet lked el tt a B zz Band fog nekelni. Ig t hirdet Varga Tam s-S ndor teol giai hallgat , el ad st tart T bi s Tibor-Gy rgy kisperegi lelkip sztor, az Aradi Reform tus Egyh zmegye misszi i el ad ja. prilis 29- n 10 r ra Erd dre v rj k a vet lked n indul kat, 13 r ra pedig mindenkit, aki egy fiatalos, szabadt ri istentiszteleten szeretne r szt venni.

F gg leges Ifj s gi Konferencia

“Mindennek rendelt ideje van, s ideje van az g alatt minden akaratnak.” (Pr d 3,1) – sz l a F gg leges idei igei mott ja. “A k r l tt nk lev vil g arra van berendezkedve, hogy mindent azonnal megkapjunk. Eleny szett az rt ke a v rakoz snak, a p rkapcsolatokban, bar ts gokban kiv rt l p seknek, karrierben megfontolt d nt seknek, egy olyan lettemp nak, amelyben felb rjuk fedezni Istent l kapott hivat sunkat, k ldet s nket. Tov bb arr l is besz lget nk majd, hogy ideje van a kudarcnak, a f jdalmas dolgoknak, esem nyeknek is. Hissz k, hogy Isten terv ben ezek is benne vannak.” – vallj k az orsz gos rendezv ny szervez i. M helybesz lget sek, szabadid s programok, rdekes el ad sok v rj k az rdekl d ifjakat m jus 5 s 7 k z tt a Szatm rn meti-N meti Reform tus Egyh zk zs g templom ban s gy lekezeti term ben. prilis 28-ig lehet regisztr lni a fuggoleges.ro weboldalon.

Kontrasztki ll t s – a d bbenet erej vel

A Kontrasztki ll t s egy csal d- s ifj s gment projekt. Egy olyan multim di s ki ll t s, amely a l togat minden rz kszerv t megdolgoztatja, de els sorban elgondolkodtat, s igyekszik pozit v d nt sre seg teni. A fiatalok s a csal dok let t rint legfontosabb k rd seket hozza felsz nre, m ghozz k m letlen l szint n. Ez a ki ll t s egy hatalmas sikoly, nem simogat, hanem felr z, nem udvarias, hanem ki lt ott, ahol a legt bben n m k, p teni akar azokon a pontokon, ahol a fiatalok let ben legnagyobb a rombol s. A Kontrasztki ll t s egy labirintusban vezeti v gig a l togat t, amelyet v gigj rva 8 szob ba juthatunk el. A szob k k z tti ton a k vetkez t mak rt el k sz t fot kkal, f ny s hanghat sokkal (feelingekkel) tal lkozik a l togat , valamint n h ny tvonalon feladatot is kap. Minden szoba egy-egy t mak rt dolgoz fel. A legutols , a nyolcadik pedig egy gynevezett “csend szoba”, ahol lehet s g van az elcsendesed sre, a l tottak Isten el tti feldolgoz s ra im ds gban. M jus 4- n 16 r t l lesz a megnyit a Szatm rn meti Reform tus Gimn zium d szterm ben, a ki lt s-ki ll t s pedig megtekinthet lesz m jus 5-16 k z tti h tk znapokon 13 s 16 ra k z tt, de csoportosan j hetnek a fiatalok rarenden k v l is, egyeztetve R cz Ervin ifj s gi el ad val a 0740-483375- s telefonsz mon.

Szóljon hozzá