Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2017. április 21.

Velünk az Isten – 2017. április 21.

“És lészen,hogy mindaz, aki az Úrnak nevét segítségül hívja, megtartatik” ( ApCsel 2, 21).
A pünkösdi csoda annyira megzavarta a jelenlévőket, hogy szükségessé vált a felvilágosítás, mindannak az értelmezése, ami valójában történt. Nem tudományos magyarázat következik, ahogy Isten csodálatos tetteit nem is szoktuk tudományosan megindokolni, sokkal inkább bizonyságtevés, írásmagyarázás Péter apostol ajkáról. Hivatkozik Jóél prófétára, aki előre megjövendölte, hogy ki fog töltetni Istennek Lelke, arról is beszél, hogy elkövetkezik az “utolsó idő”, amikor “a nap sötétséggé változik és a hold vérré, minekelőtte eljő az Úrnak ama nagy és fényes napja”, arról is szól még  az apostol, hogy mit  tettek Jézussal, ám az Isten Fia legyőzte a halált.

Ebben a készülődésben, amelynek részesei lehetünk valamennyien, csak egyetlen reménységünk van: Isten nem  akar elveszíteni bennünket. Ahogy nem akarta elveszíteni a választott népet sem az ószövetségi húsvét alkalmával (aki megjelölte  a bárány vérével háza szemöldökfáját, azt a halál angyala elkerülte), az egész nép épségben vonulhatott ki a rabságból,  ahogy könyörült számtalanszor népén, ahogy a Feltámadott nem rótta fel tanítványainak a hűtlenséget, hanem megerősítette és újból szolgálatba állította őket, úgy Isten Krisztusban mindig megtartónk akar maradni. Nekünk csak egyetlen dolgunk marad:mindig Őt hívni segítségül. Az imádságra kulcsolt kéz és a Hozzá emelt szó erősebb minden fegyvernél.

Ne feledd, feltámadott Urad lehet,

lehet, aki erről elfeledkezett,

az hallja majd legerőteljesebben:

“Én terólad el nem feledkezem”. Ámen.

Fodor Lajos

Szóljon hozzá