Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Imaheti gondolatok – 5. nap – Kiss Szabolcs

Imaheti gondolatok – 5. nap – Kiss Szabolcs

Azért küldött el, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek 

(Lk 4,18)

A 2019-es év Imahét programja magában foglalja Jézus programját is. A mai napon ezt a „kedves esztendő” meghirdetésében fedezhetjük fel. Mit jelent a „kedves esztendő”? A jubileumi év beköszöntését. A jubileumi év, melyet Isten választott népe minden ötvenedik esztendőben ünnepelt, az adósság elengedését, a birtok visszajuttatását eredeti tulajdonosához, és a termőföldek pihentetését is jelentette. Ez felszabadulást hozott a szegényeknek.

A felolvasott Igében Jézus programbeszéd jellegű igehirdetésének egy része hallható. A názáreti zsinagógában Ézsaiás próféta könyve 61. fejezetének első két verséből olvas fel, és ezt magára vonatkoztatja: Az Úr Lelke van énrajtam, aki felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, és elküldött, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakoknak a szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megtörteket, és hirdessem az Úr kedves esztendejét.

            Az Úr kedves esztendejének meghirdetése örömhír a szegényeknek. Nemcsak a társadalom perifériájára szorultak örülhetnek, hanem mindenfajta nyomorúságban, lelki szegénységben élők is. Azok, akik szeretetben szegényedtek meg vagyonuk féltése közben. Akik testi és lelki egészségben szegények. Akik kapcsolataikban szegények, mert mindenkit elveszítettek maguk körül. Akik szegények a reménységben csalódásaik miatt. Kiknek szól a jó hír? Azoknak, akik bűnösök és szenvednek, akik a bűn miatt szenvednek, és akik a bűneikbe menekülnek szabadulásért. Mikor történik meg mindez? Ma teljesedett be ez az írás fületek hallatára – magyarázza Jézus az Igét (Lk 4,21). Ma van a kegyelem ideje. Ezért lehetnek boldogok a lelki szegények.

Így hirdette Jézus Krisztus az Úr szabadítását, amely mindig sokkal több, mint társadalmi igazságszolgáltatás, de ugyanakkor az is. A szegények megsegítése nagyon fontos jele annak a sokkal többnek, amit Ő elhozott erre a világra. Albert Schweitzer lelkész-orvos élete például erre a Szabadítóra mutatott. Amikor Afrikában az általa alapított kórházban megkérdezték, hogyan tudná összefoglalni hitét, csak ennyit mondott: „Nézzenek itt körül!” Az élet tisztelete és az emberek szeretete volt az ő életprogramja. Ma, ha körülnézünk, akkor láthatjuk: a szegények meghallják a jóhírt, meggyógyulnak szenvedélybetegek s megváltoznak életek. Ámen.

Kiss Szabolcs,

Apa

Szóljon hozzá