Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Imaheti gondolatok – 4. nap – Közös imádkozás

Imaheti gondolatok – 4. nap – Közös imádkozás

“Nem mondalak többé titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az ő ura, titeket pedig barátaimnak mondottalak, mert mindazt, amit az én Atyámtól hallottam, tudtul adtam néktek” (Ján 15, 15).

Szegény ember az, akinek nem volt vagy  nincs barátja.
Olyan ember pedig kevés létezik, aki valamilyen formában ne csalódott volna barátjában. Barátoddal meg tudod osztani titkos gondolataidat, érzéseidet, azt is el szoktad mondani neki, amiről másnak nem beszélsz, bízol benne. Segítesz rajta, ha bajba kerül, te is számítasz rá, ha valamire szükséged van. Sok esetben jobban megérted, mint a testvéredet. És ő is téged.
Jézus annyira azonosult tanítványaival, velünk is, hogy barátainak nevezte őket. Leereszkedett hozzájuk, ahogy emberré lett, úgy vált az ember barátjává, mert tudta, hogy az ember társtalan. ha létezik is emberi kapcsolat, sok esetben törékeny, felszínes ez, sokakat csak az érdek kapcsol egybe. Önzetlen ez a leereszkedés, de méltányolni kell, mert ő be is teljesítette azt, amit így fogalmazott meg: “Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért” (13. vers).
Össze is hasonlította a szolgát a baráttal.  A szolga csak parancsot teljesítő egyén, nincs joga belelátni az ő urának életébe, a végtelenségig ki kell hogy szolgálja az ő urát. Jézus, a mi barátunk azt mondja el, amit hallott az ő Atyjától:  Mennyire szeretettek vagyunk, de gyámoltalanok, elesettek is mennyei Atyánk nélkül.
A mi barátunk közben járásán át vagyunk mennyei Atyánk gyermekei. “Ha pedig gyermekek, örökösök is, örökösei Istennek, örököstársai pedig Krisztusnak”…(Róma 8:17 ). Ámen.
Fodor Lajos

Szóljon hozzá