Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Imaheti gondolatok – 1. nap – Király Lajos esperes

Imaheti gondolatok – 1. nap – Király Lajos esperes

„Áradjon a törvény, mint a víz, és az igazság, mint a bővízű patak.” (Ám 5,24)

Az idei imahét anyaga a közel 17.000 szigetet magába foglaló Indonéziában született meg, ahol a 265 millió lakosságból mindössze 10% keresztyén. A 740 helyi nyelvet beszélő és az 1340 különféle népcsoportban élők között a kicsiny keresztyén közösség igyekezik az egység megélésére, hiszen tudják, hogy a közös elkötelezettséggel tudnak eséllyel fellépni a törvénytelenségek ellen.

Ámósz próféta, aki Kr.e. 800 és 750 között élt Tekóa nevű falucskában, nem gazdag királyi vagy tiszteletben álló papi családból származott, ezért pásztorkodásból és fügetermelésből tartotta fenn magát, ezáltal is együtt érezve a nép szegényebb és kiszolgáltatottabb rétegével. Szolgálatának helyszíne Bétel, az ország déli és egyben nyugtalan városa.

A fent olvasott igevers egy elutasítást fogalmaz meg azokkal szemben, akik áldozatot mutatnak be a templomban, azonban nem törődnek az igazsággal és a törvény betartásával. Az istentisztelet és az igazság, a kultusz és a hétköznapok között tehát elveszett a kapcsolat. Tudjuk, hogy sebzett énhez sebzett akarat társul, ezért érdemes erősíteni az ént, mert ezáltal erősödhet az akarat is. Ugyanis tőlünk is függ, hogy az Isten tisztelete és az igazság összhangban vannak-e egymással vagy sem. Kérjük Istent, hogy elsősorban bennünket, hitünket és akaratunkat erősítse, hogy istentiszteletünk ne legyen hiábavaló.

                                                                                    Ámen!

Király Lajos,

Batiz

Szóljon hozzá