Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Imaheti gondolatok – 2. nap – Kaszaniczki Csongor

Imaheti gondolatok – 2. nap – Kaszaniczki Csongor

SZAVAHIHETŐSÉG

„Ellenben ha igent mondotok, az legyen igen, ha pedig nemet, az legyen nem, minden további szó a gonosztól van.” (Mt 5,37)

Ami Urunk Jézus újra tanítja az egybegyült sokaságot. Az összegyűltek hallgatják őt. A Máté 5-7 fejezetei egyedülálló módon tárják a keresztyén olvasó elé az Úr Jézus Krisztus tanításának velejét. Ebből e részből hallhatunk ma egy kisebb részletet a mára kijelölt igeszakaszból.

Imahetünk idei témájához szervesen kapcsolódik e gondolat: az igazságra csakis az igazságra törekedj. Ebben a kontextusban hangzik ma felénk a jézusi gondolat: „ha igent mondotok, az legyen igen, ha pedig nemet, az legyen nem.” Hogyan értsük ezt? Ennek megértése végett szükséges ezen igeszakaszunkat a maga teljességében szemlélni. A rabbik az esküt könnyelműen kezelték és úgy formálták, hogy saját javaikat szolgálják minden szituációban. Úgy adták elő az esküvel kapcsolatos gondolatokat, hogy az eskü formájára tették a hangsúlyt. Listát állítottak elő a  megengedett esküformákról. Jézus e gondolatok kapcsán arra szeretne rámutatni, hogy az ilyen jellegű formák semmitmondóak. Nem a forma adja az eskü hitelességét. Maga az eskü kötelez: amit kimondtunk, be kell tartani. Ezt úgy nevezzük, hogy szavahihetőség. Erre inti a közösséget Jézus, hogy „ha igent mondotok, az legyen igen, ha pedig nemet, az legyen nem.”

Csak az igazságra törekedj. Mai aktualitása az Igénknek pont ebben rejlik, hogy ebben a modern felgyorsult világi életben is igyekezzünk embernek maradni. Ígéretünket igyekezzünk mindig betartani. Legyen a beszédünk egyenes és nem kétértelmű, legyünk ebben határozottak.  Halljuk meg Jézus szavát, aki ma is figyelmeztet bennünket, s int a helyes életre.  Ámen.

Kaszaniczki Csongor,

Erdőd

Szóljon hozzá