Hit és hatalom -Történettudományi emlék-konferencia

A Visky Ferenc centenárium részeként szakmai konferenciára kerül sor a Szatmár Megyei Múzeumban, pénteken reggel 9 órától.

A Szatmár Megyei Múzeum, Szatmár Megyei Tanács, Pro Christo et Ecclesia és Visky Ferenc 100 szervezésében a Szatmár Megyei Múzeum 2. emeleti konferencia termében kerül sor a rendkívüli rendezvényre.

Dr. Marta Liviu, a Múzeum vezérigazgatója, Pataki Csaba, a Szatmár Megyei Tanács elnöke Dr. Hársfalvi Otto, a Római Katolikus Megyéspüspökség vikáriusa nyitja meg a konferenciát, majd a délelőtti ülésen előadókkal és előadás címekkel várják az érdeklődőket:

 • 9:30 – Dr. Ruxandra Cesereanu (költő, irodalomtudós, a BBTE professzora): A Gulág ellenállói: misztikusok és misszionáriusok. Visky Ferenc és Visky Júlia esete
 • 09:40 – Molnár Illés (doktorandusz, PPTE Budapest): A börtön otthonossága, a világ idegensége. Szakrális szubverzió Visky Ferenc emlékirataiban
 • 09:50 – Dr. Balogh Judit (történész, egyetemi tanár, Eszterházy Károly Főiskola, Eger): Református egyház és politikai hatalom viszonya a 16-20. században
 • 10:10 – Dr. Lönhárt Tamás (egyetemi docens, tanszékvezető, BBTE Kolozsvár – Magyar Történeti Intézet, Jelenkor Története és Nemzetközi Tanulmányok Tanszék): Sajátos világrend, hiteles életút. Visky Ferenc életútjáról a „preventív terror” korszakában.
 • 10:30 – Dr. Buzogány Dezső (egyháztörténész, egyetemi tanár, Protestáns Teológiai Intézet, BBTE, Kolozsvár): Leporolt periratok
 • 10:50 – Dr. Kiss Dénes (szociológus, BBTE Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézete): Megújulási mozgalmak, egyházak és hatalom változó viszonya szociológiai perspektívában
 • 11:10 – Illyés-Gulácsi Andrea (muzeológus, SZMM) – Illyés Sándor (evangélikus lelkipásztor, Szatmárnémeti): A Wurmbrandpéldázat. Eszme és hitvallás
 • Kávészünet után a következő előadók szólalnak meg:
 • Moderátor: Dr. Lönhárt Tamás
 • 12:00 – Dr. Pop Felician (irodalomkritikus, Szatmár Megyei Hagyományörző Központ): Üldözött görög-katolikus lelkészek
 • 12:20 – Dr. Nagy Mihály Zoltán (történész, levéltáros, Román Állami Levéltár Bihar Megyei Igazgatósága, Nagyvárad): Márton Áron – a papi helytállásról és ideálról
 •  12:40 – Dr. Horváth Levente (lelkész, egyetemi tanár, Protestáns Teológiai Intézet, Bonus Pastor Alapítvány, Kolozsvár): A missziói megújúlás trinitárius modellje: Kapcsolódom, tehát vagyunk
 • 13:00 – Dávid István (doktorandusz, BBTE, ref. egyetemi lelkész, FIKE, Kolozsvár): Igehirdetés és hatalom. A lelkipásztori hatalom hermeneutikai vonatkozásai
 • 13:20 – Dr. Visky András (író, egyetemi tanár, BBTE, Kolozsvár): „Nem magunktól való”. A szószék paradoxona: az igehirdetés mint performatív aktus
 • 13:40 – Dr. Németh Zsolt (a Magyar Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke): Visky-emlékek, a szögesdróton túlról
 • 14:00 – Kereskényi Sándor (muzeológus, SZMM): Kiszabadulás az egzisztencialista teológiából. Erkölcs és autoritás

A tanácskozás az erdélyi magyar református ébredés vezéralakjának életművét a teológiai hermeneutika módszereivel és történettudományos igénnyel vizsgálja.  Szeretettel várják az érdeklődőket!

A múzeumi program után az ünneplők elindulnak Egribe, Visky Ferenc szülőfalujába a református templom parókiájának falán elhelyezendő Visky Ferenc 100 emléktábla-avatására. Péntek délután 5-től CE-konferencia kezdésre a szigetlankai református templomba és koraeste 6 órától a „Gödörbe” evangelizációra várnak mindenkit.

Az ünnepelt Visky Ferenc szerint az Isten akkor van hozzánk a legközelebb, mikor látszólag sorsunkra hagyott, vagyis ínség és rabság idején. Örüljön, az, aki nélkülöz és bízzon sorsában rab, mert az Úr igy akarja vele megértetni, hogy semmi sem történhet vele e földi létben, az Ő akarata nélkül.

Vélemény, hozzászólás?