Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Hazat r s napja a szeretet jegy ben Nagykolcson
[*~ alt *]

Hazat r s napja a szeretet jegy ben Nagykolcson

Forr s: szatmar.ro

R g nem l tott ismer s k, egy tt feln v szomsz dok, egykori falubeliek borulhattak egym s nyak ba vas rnap Nagykolcson, az els alkalommal megszervezett Hazat r s napj n. T nhet patetikusnak az els mondat, ennek ellen re t ny: minden ir nyb l hallani lehetett a “j g, milyen r g nem l ttalak” mondatokat. s bizony sok esetben a k nnycseppek is ott csillogtak a nosztalgi z s r m ben ragyog szemekben.

A Hazat r s tletgazd ja Kall s Etelka, nyugalmazott tan rn . Az elk pzel st gyorsan felkarolta Apjok Art r reform tus lelk sz s k rte meg igehirdet sre a falub l mintegy n gy vtizede elsz rmazott Sipos Istv nt.

Kezdett form t lteni teh t az esem ny, m r csak a megfelel id pontot kellett megtal lni. Mivel ltal nosan az augusztus a szabads gol sok hava, gy ez adta mag t. Augusztus utols h tv g je azonban jkeny r nnepe, gy maradt az azt megel z h tv ge – jelen esetben 21-e. A v laszt s m r csak az rt is szerencs snek bizonyult, mert elk sz lt a gy lekezeti h z is, amelyet p ly zati finansz roz ssal s ldozatos munk val az egykori magt r p let ben siker lt kialak tani.

Ritk n l that sz p sz m gy lekezet t lt tte meg az 1907-ben p lt templom falait. Amely templomhoz Sipos Istv n ezer sz llal k t dik. Az imm r nyugalmazott s Magyarorsz gon l lelkip sztor ugyanis annak a Sipos B l nak a fia, aki a nagykolcsi reform tus gy lekezet 1625 ta dokument lt t rt nelm ben a leghosszabb ideig szolg lt a faluban: pontosan tven vig, 1946 s 1996 k z tt. Sipos B l hoz nagykolcsi gener ci k sora k t dik, a hagyom nyos, m ra lassan kivesz rtelemben vett f klya volt a falu magyar lakoss ga sz m ra.

Sipos Istv n igehirdet se a szeretet himnusza volt! Besz d t let nket befoly sol aktu lpolitikai s t rt nelmi t nyekre, esem nyekre alapozta. “A kereszt nys g gye nem ll a legjobban!”, jelentette ki. “Egyre ink bb elvesz ti szerep t, fontoss g t, erej t, vonz s t s sajnos hitel t is”, fogalmazott. “Ez k l n sen szomor sz munkra, mert a kereszt ny hitnek megtart ereje van. Fokozottan igaz ez a magyar n p, a magyar nemzet sz m ra”.

A v ls gnak szerinte sz mtalan k ls s bels oka van. “Tekint lyelv vil gb l egy ki resedett vil g fel haladunk, amelyben az int zm nyek egyre ink bb elvesz tik tekint ly ket”, nevezte meg az egyik okot. A k ls okok k z sorolta a kereszt nys g ld ztet s t is. “Statisztikai t ny, hogy 2010 s 2015 k z tt vil gszerte mintegy 260.000 kereszt nyt ltek meg vente. A vall suk miatt ld z ttek 70%-a kereszt ny”, ismetette a d bbenetes sz mokat.

A bels okok legfontosabbika viszont, hogy “nem tudjuk j l meg lni s nem tudjuk tov bbadni a szeretetet. Pedig a szeretet gy jt tt minket ssze ma is: a sz l f ldh z, az egym shoz f z d szeretet.”

Gondolatmenet t folytatta Apjok Art r is, akinek megfogalmaz sa szerint “az otthon az, ahol szeretet van. Szeretet n lk l nincs otthon”.

Az igehirdet s v gezt vel a gyerekek zen s, verses el ad sa tette nnep lyesebb az esem nyt. T bbek k z tt Rem nyik S ndor, Wass Albert, Radn ti Mikl s s K ny di S ndor versek hangzottak el.

Ezt k vet en a par kia udvar n s a k z ss gi h zban mindenkit szeretetvend gs gre v rtak, ahol a helyi n sz vets g tagjai ltal k sz tett finoms gok tett k desebb a tal lkoz sokat, besz lget seket. Egyben m ris j szolg latot tett a k z ss gi h z, r c folva a k tked kre.

Szóljon hozzá