[*~ alt *]

reformacio.ma

Augusztus 22- n indult a Magyar Reform tus Egyh z jubileumi honlapja, a reformacio.ma.

indul a K rp t-medence reform tus egyh zainak k z s jubileumi honlapja, a reformacio.ma, mely a reform ci i eml k vre k sz lve h rekkel, interj kkal, riportokkal, K rp t-medencei esem nynapt rral, t rt nelmi id ker kkel, kv zekkel s interakt v t rk ppel v rja a l togat kat.

reformacioMAA protest ns vil g 2017-ben nnepli a reform ci kezdet nek 500 ves jubileum t, a K rp t-medence reform tuss ga emellett saj t hitvall k z ss ge megalakul s nak 450. vfordul j t is. Magyar reform tus k z ss g nk kialakul s ban ugyanis az 1567-es debreceni zsinat tekinthet m rf ldk nek, melyen a sv jci (helv t) ir nyzatot k vet protest nsok elfogadt k a M sodik Helv t Hitvall st s a Tisz nt lon l trehozt k els egyh zszervezet ket.

A Gener lis Konvent tan cskoz sain t bbsz r is meger s t st nyert, hogy e kett s jubileumot a K rp t-medence reform tus egyh zai k z sen k v nj k meg nnepelni, valamint k z sen k v nj k felh vni eg sz t rsadalmunk figyelm t a reform ci m ig hat , ma is l lelk let re. A Magyarorsz gi Reform tus Egyh z Zsinat nak Eln ks ge megb z s b l k sz tett nk egy honlaptervet, a weboldal tesztverzi j t l tva a Gener lis Konvent Eln ks ge annak megval s t s t j v is hagyta.

A reformacio.ma honlap c lja:

  • hogy naprak szen h rt adjon a jubileumi id szak t rt n seir l s bemutassa a reform ci ma is megnyilv nul p ld it,
  • hogy inform ci val szolg ljon a reform tus k z ss gek jubileumi programjair l: a gy lekezeti esem nyekr l pp gy, mint a region lis tal lkoz kr l, valamint a k zponti reform tus, kumenikus s llami programokr l
  • s nem utols sorban, hogy bemutassa az elm lt f l vezred legfontosabb llom sait s helysz neit, kiemelked alakjait s m ig hat cselekedeteiket, szellemis g ket.

Ennek megfelel en a weboldalon t szekci tal lhat , melyek k z tt a sz m t g p eger t g rgetve, a billenty zet kurzorbillenty it haszn lva, az rint k perny n jobbra lapozva vagy a men pontokra kattintva navig lhatunk:

  • az Aktu lis cikkek k z tt h rek, gondolat breszt r sok, k pes-sz veges besz mol k tal lhat k. A cikkek aj nl dobozaira kattintva felugr ablakban b ng szhet k a rovatok s tartalmak.
  • Jobbra haladva az Esem nynapt r esem nyei k z tt sz rhet nk id pont, helysz n s t ma alapj n. Egy-egy esem ny r szletei rt szint n az aj nl ra kell kattintani.
  • Tov bbra is jobbra tartva az Id ker khez rkez nk, melyet l ptetve az elm lt t vsz zad reform tus szempontb l jelent s esem nyeit, szem lyis geit ismerhetj k meg r vid cikkek form j ban. Ezek felt lt se jelenleg is folyamatban van.
  • Megszerzett tud sunkat, jobbra g rgetve vagy lapozva Kv zek kit lt s vel tesztelhetj k is.
  • V g l egy interakt v T rk phez jutunk, melyen helys gekre lebontva b ng szhet k a t rt nelmi helysz nek, a jubileumi programok, valamint az azokr l k sz lt besz mol k.

dv zlettel:

MRE Kommunik ci s Szolg lat

Szóljon hozzá