Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Harangkehely – Megjelent Müller Dezső hatodik verseskötete

Harangkehely – Megjelent Müller Dezső hatodik verseskötete

Megjelent Müller Dezső nyugalmazott református lelkipásztor hatodik verseskötete.

A költeményekben rejtett üzenetek keretéül is szolgáló kötetcímben: HARANGKEHELY, Csűry István püspökünk szerint „a zenei hangzás, a lüktető ritmus, a mennyei üzenet emberekhez érkező csodája rezeg a harangkehely hétköznapokból kiszakító ünnepi hangképében. Ilyen szavunk is lehet, de valljuk meg őszintén, nincs a szókészletünkben és hiányzik a szókészletünk tárából is. Müller Dezsőnek köszönhetjük, hogy valamit helyettünk is kimond, amit mi is megtehettünk volna, elkeresztel egy képet, amit látunk, de addig nem neveztünk meg.”

Az öt év költői termését begyűjtő és elénk táró kötet újabb bizonyossága Müller Dezső költői világára jellemző poétikai értékeknek. Harangkehelynek lenni, a választott élethivatás kiteljesítőjeként élni, imára hívni, Isten Igéjét hirdetni, úrvacsorát osztani, az emberiséget a hit által az üdvösség útjára vezetni – fogalmazza meg a költő célkitűzéseit az öt részre tagolható könyv előszavában Máriás József irodalomtörténész.

A könyv a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Szenczi Kertész Ábrahám nyomdájában készült, úgy, mint a szerző előző kötetei is: Törpe hold (1996), Eleven áldozat (1999), Rimánkodó szívverésben (2003), Szomorúfűz (2006), Fogadj szívedbe (2011).

Müller Dezső lelkipásztor, költő Zilahon született 1953-ban. A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben végzett 1979-ben. A Vámfalui Református Egyházközségben szolgált, jelenleg pedig Lázáriban tevékenykedik nyugdíjas éveiben.

Egyházmegyénk minden lelkipásztorának ajándékozott a legújabb kötetéből. Aki szeretné megvásárolni a kötetet, érdeklődjön a lelkipásztoroknál, illetve a Szatmári Református Egyházmegye Esperesi hivatalában.

Szóljon hozzá