Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Isten reformál – Lelkészértekezlet Kültelken

Isten reformál – Lelkészértekezlet Kültelken

Megtartotta őszi lelkészértekezletét a Szatmári Református Egyházmegye lelkipásztori közössége. Az alkalom főelőadója Christoph Tapernoux svájci lelkipásztor nem először tartott előadást a lelkészeknek Kültelken.

A Szatmár-Kültelki Református Egyházközség gyülekezeti termében, csütörtökön délelőtt 10 órakor Bogya Kis Mária Szamos-negyedi lelkipásztornő hirdette az Igét, bátorítva mindenkit a józsuéi hitvallásra: „Én és az én házam népe az Úrnak szolgálunk.” A reformáció évében nem szabad megfeledkezni azokról az asszonyokról sem, akik a reformátorok segítségeként elengedhetetlen eszközei voltak Istennek. Ugyanakkor a ma szolgáló lelkipásztorok is megköszönhetik Istennek szolgatársaikat, azaz a családjuk minden tagját. – hívta fel a figyelmet az igehirdető.

Király Lajos esperes köszönte meg az igehirdetői szolgálatot, majd fontosabb hirdetések közlése után átadta a szót a házigazda lelkipásztornak, Higyed Jánosnak, aki tolmácsként közreműködött a továbbiakban. Christoph Tapernoux svájci lelkipásztor Metamorfózis – Reformáció, Luther és Isten alkotása címmel tartott előadást. Luther Márton reformátor meg volt győződve arról, hogy a reformáció nem az ő személyéről szól, mégcsak nem is a tanairól, nézeteiről, hanem egyedül és kizárólag Isten ügyéről és Jézus Krisztusról. Újra érvényt akart szerezni az Írás bizonyosságának és tanúságának. Ő habozott magát reformátornak hívni, szerinte a reformációnak a történelem folyamatában kell megtörténnie, ami a későbbiekben be is igazolódott. Az előadó összefoglalásként elmondta: „A reformátusok a Reformációból eredeznek. A Reformáció egy megújulási mozgalom, amely egyre tovább halad, folytatódik. Az egyház azonban nem tud önmagától megújulni. Isten az, aki az egyházat reformálja és evangéliuma által megújítja.”

Máthé Róbert egyházmegyei lelkészértekezleti elnök köszönte meg az előadást, majd végezetül a helyi gyülekezet vendégszeretetét élvezhették a jelenlevők.

Szóljon hozzá