Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Isten reform l – Lelk sz rtekezlet K ltelken
[*~ alt *]

Isten reform l – Lelk sz rtekezlet K ltelken

Megtartotta szi lelk sz rtekezlet t a Szatm ri Reform tus Egyh zmegye lelkip sztori k z ss ge. Az alkalom f el ad ja Christoph Tapernoux sv jci lelkip sztor nem el sz r tartott el ad st a lelk szeknek K ltelken.

A Szatm r-K ltelki Reform tus Egyh zk zs g gy lekezeti term ben, cs t rt k n d lel tt 10 rakor Bogya Kis M ria Szamos-negyedi lelkip sztorn hirdette az Ig t, b tor tva mindenkit a j zsu i hitvall sra: ” n s az n h zam n pe az Asrnak szolg lunk.” A reform ci v ben nem szabad megfeledkezni azokr l az asszonyokr l sem, akik a reform torok seg ts gek nt elengedhetetlen eszk zei voltak Istennek. Ugyanakkor a ma szolg l lelkip sztorok is megk sz nhetik Istennek szolgat rsaikat, azaz a csal djuk minden tagj t. – h vta fel a figyelmet az igehirdet .

Kir ly Lajos esperes k sz nte meg az igehirdet i szolg latot, majd fontosabb hirdet sek k zl se ut n tadta a sz t a h zigazda lelkip sztornak, Higyed J nosnak, aki tolm csk nt k zrem k d tt a tov bbiakban. Christoph Tapernoux sv jci lelkip sztor Metamorf zis – Reform ci , Luther s Isten alkot sa c mmel tartott el ad st. Luther M rton reform tor meg volt gy z dve arr l, hogy a reform ci nem az szem ly r l sz l, m gcsak nem is a tanair l, n zeteir l, hanem egyed l s kiz r lag Isten gy r l s J zus Krisztusr l. Asjra rv nyt akart szerezni az r s bizonyoss g nak s tan s g nak. habozott mag t reform tornak h vni, szerinte a reform ci nak a t rt nelem folyamat ban kell megt rt nnie, ami a k s bbiekben be is igazol dott. Az el ad sszefoglal sk nt elmondta: “A reform tusok a Reform ci b l eredeznek. A Reform ci egy meg jul si mozgalom, amely egyre tov bb halad, folytat dik. Az egyh z azonban nem tud nmag t l meg julni. Isten az, aki az egyh zat reform lja s evang liuma ltal meg j tja.”

M th R bert egyh zmegyei lelk sz rtekezleti eln k k sz nte meg az el ad st, majd v gezet l a helyi gy lekezet vend gszeretet t lvezhett k a jelenlev k.

Szóljon hozzá