Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Hálaadó ünnep Lázáriban

Hálaadó ünnep Lázáriban

Az újkenyéri hálaadó úrvacsorás istentisztelet augusztus 23-án délelőtt 11 órai kezdettel a Lázári Református Egyházközség templomának előterében az árnyas diófák alatt – tervezetten – rendkívüli alkalommá alakult. – tudtuk meg a Lázári Református Egyházközség Facebook oldaláról, Képíró Gyula lelkipásztortól.

Keresztelési sákramentumos szolgálattal kezdődött amikor Katócz Zsimond és Katócz Zita lázári református szülők második gyermekét – Leventét – keresztelte meg a helyi lelkipásztor a gyülekezet és az érkezett vendéglelkipásztor jelenlétében. A keresztelési szolgálatot követően a meghívott vendéglelkipásztor Kiss József a Szatmári Református Egyházmegye főjegyzője, szatmárpálfalvai lelkipásztor hirdette Istennek igéjét I.Mózes 26,12 alapján: “És vete Izsák azon a földön, és lett néki abban az esztendőben száz anyia, mert megáldá őt az Úr. “Krisztály-tiszta, szerethetően tisztelettudó emberséggel és közvetlenséggel beszélt igehirdetésében Kiss József főjegyző Isten Igéjének aktualitásáról a Lázári gyülekezet életében amely – a jelenben – az Isten áldásáról szól ma és szól immár 30 esztendeje szépen követhetően a gyülekezet kántor-gondnoka Póti Csaba szolgálatával fémjelezve, valamint szól lelkipásztoruk Képíró Gyula lázári szolgálatának 25 ik évfordulóján. Értékes gondolatok hangzottak el az íge sugallatán a lázári közösség felé és ezek figyelmes igehallgató lelkekben találtak megfelelő táptalajra.

A továbbiakban az újkenyéri hálaadás úrvacsorai alkalma következett amikor is először a gyülekezet idei 2 konfírmádusa Popp Petra Johanna és Katona Denisa vehettek először úrvacsorát ,majd ezt követően pedig Kiss József és Képíró Gyula lelkipásztorok együtt osztották ki a lázári úrvacsorázók számára a szent jegyeket.

Az úrvacsorát követően a lázári gyülekezet presbiterei megbízásából Hadházi István algondnok egy különleges ajándékot: a Magyar Református Énekek kottáit tartalmazó kiadványt adományozott Póti Csaba kántor-gondnoknak szolgálatának 30 ik évfordulója alkalmából, valamint a lelkipásztornak pedig a presbiterek és Nőszövetségi tagok adományából készíttetett új szolgálati palástot és fejfedőt szolgálatának 25-ik évfordulója alkalmából.

Az ajándékozás pillanatában Bartha János presbiter kissebbik fia Bartha Szabolcs tavaly konfirmált ifjú pedig egy általa és presbiter édesapja által készített fafaragással lepte meg a lelkipásztort. A faragvány a Lázári Református templom szószékét ábrázolja élethűen üzenve a lényeget: Soli Deo Gloria, azaz mindenért Egyedül az Istené a dicsőség!

A rendkívüli ünnepi istentiszteleti alkalom állófogadás keretében történő szeretetvendégséggel zárult ahol a résztvevők kellemesen töltötték tovább az időt a régi ráérős beszélgetések lelkületében a templom kertjében, egymás társaságában Isten közelében.

A szépszámú ünneplő-résztvevő közösségben szerényen húzódott meg és vett részt -jelezve baráti tiszteletét – Lázári község alpolgármestere Béres Antal és kedves felesége éreztetve mindenki felé, hogy a szolgálat és elkötelezettség Lázáriban megbecsült érték.

Soli Deo Gloria!

Szóljon hozzá