Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Hálaadással búcsúzott a 2018-2019-es tanévtől a Református Gimnázium

Hálaadással búcsúzott a 2018-2019-es tanévtől a Református Gimnázium

Forrás: szatmar.ro

Ünnepi énekszóval nyitotta meg péntek délelőtt a Református Gimnázium a tanévzárót, melynek a már jól megszokott módon a Láncos templom adott otthont.

A különleges alkalom során Gellén Sándor esperes mutatott be istentiszteletet, melynek alapgondolataként Eutikhosz története (ApCsel 20:7-12) szolgált. Noha elsőre furcsának tűnhet az igeválasztás, mégis remekül bemutatja, mennyire fontos a közösség megtartó hite és ereje. Napjainkban ezt bármelyik gyülekezet megtapasztalhatja, melyről tagok morzsolódnak le: egyre kevesebb a keresztelő, a konfirmáló, egyre kevesebben kötik össze életüket Isten színe előtt. Ám amint arra Pál apostol is intett az idézett szövegben, nem kell kétségbe esnünk, hiszen az erős közösségek eltévelyedett tagjai úgyis meg fogják érezni a gyülekezet mindent átható szeretetét, s téglaként ismét beépülnek majd a közösen megalkotott stabil falba.

Az esperes arra buzdította a vakációra készülő diákokat, hogy hazatérve szülőfalvaikba, a pihenés mellett ne feledkezzenek meg az otthoni gyülekezetről sem, mely minden bizonnyal tárt karokkal, bizalommal fogadja majd őket. Zárszóként Gellén Sándor hálaadó imát mondott a sikeres tanévért, a diákok példaértékű kitartásáért és a pedagógusok áldozatos munkájáért, majd abbeli reményét is kifejezte, hogy a 2019-2020-as tanévben, a viszontlátás örömével arcukon találkozhatnak újra a tanulók és tanárok egyaránt.

Gellén Sándor szolgálatát követően Király Lajos esperes is ünnepi gondolatokat fogalmazott meg a szép számban összegyűlt hallgatóság számára. Gondolatmenetében követve az előzőleg elhangzottakat, az esperes elmondta, hogy a Református Gimnázium az őszinte és tiszta érzelmekre való nevelésben mindig is kiemelkedő szerepet töltött be, az iskola közösségéhez való tartozás által olyan érzelmi intelligenciára tesznek szert a diákok, mely könyvekből biztosan nem sajátítható el, viszont annál nagyobb értéket képvisel az ember jellemében.

Végül, de nem utolsósorban Póti Eduárd, a gimnázium igazgatója is szólt az egybegyűltekhez. Bár most a tanévnek vége, pihenőre térhetnek a diákok és pedagógusok egyaránt, viszont egy rövid szünet után megújult erővel kell újra kezdeni a megfeszített munkát. Póti reményét fejezte ki, hogy a következő tanévet a rég várt találkozás örömével fogják indítani, és továbbvihetik azokat a csodákat, melyeket a Jóisten bízott rájuk.

A tanintézmény vezetőjének rövid köszöntője után a hitükről nemrégiben tanúbizonyságot tevő hetedikesek mutatták be ünnepi előadásukat, melynek során dicsőítő énekekkel örvendeztették meg a gyülekezetet. A tanévet a várva várt díjkiosztó zárta, melyet követően kicsik és nagyok önfeledten léptek át a nyári pihenésbe.

Szóljon hozzá