Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Hála és öröm ünnepe – konfirmáció Halmiban

Hála és öröm ünnepe – konfirmáció Halmiban

Hét ifjú tett bizonyságot az elmúlt vasárnap hitéről és a Krisztus tudományában való jártasságáról, Halmi református templomában. Három leány: Lakatos Alexandra Beáta, Kovács Emese Imola, Varga Mária Anabella, valamint négy fiú: Lakatos János Pál, Halász Szabolcs, Kispál Dávid és Péter Levente István.

A református egyházközség számára a hála és az öröm ünnepe volt ez, hiszen az elmúlt esztendőben nem volt gyermek, aki konfirmáljon, az anyakönyvek tanúsága szerint jövőre sem lesz konfirmáció a gyülekezetben. Bár a negatív statisztika akár el is keseríthetné a gyülekezetet, mégsem teszi, hiszen verőfényes vasárnapon, az eperszezon kellős közepén Isten ebben az évben úgy rendezte, hogy zsúfolásig megteljen az ugocsai templom. Elek Arnold Zoltán lelkipásztor a Jelenések 3, 20 „ íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat, bemegyek ahhoz, vele vacsorálok és ő énvelem” – hirdette Isten Igéjét. Lelkipásztor hangsúlyozta: Sokan azt gondolják, azért van szükségünk Istenre, mert sohasem tudhatjuk, nem jutunk – e olyan helyzetbe, amikor Reá támaszkodhatunk a magunk erőtlenségében úgy, mint a sánta ember a mankóra. Krisztus zörget, az ajtónk előtt! Nem tör reánk, hanem kopogtat. A kilincs a mi kezünkben van. Beengedjük –e őt az életünkbe, hogy folytatódjék az út amelyre vele indultunk egykoron. Az igehirdetés követően, sor került az ifjak kikérdezésére, akik bizonyságát adták, úgy a Heidelbergi Kátéban, mind pedig az énekeinkben és imádságainkban való jártasságukról. Az ifjak fogadalomtétele után Deák Patrícia énekkel köszöntötte a konfirmandusokat és a gyülekezetet. „Itt vagyok most, jó Uram” – hangzott az ének. Legyen áldott Isten ezért a szép alkalomért.

Szóljon hozzá