Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Fényhozó feszültség – Advent Szigetlankán, konfirmandusok szolgálatával

Fényhozó feszültség – Advent Szigetlankán, konfirmandusok szolgálatával

Az egyházi év kezdetén véget ért a szinte teljes évet felölelő vasárnap délelőtti igehirdetéssorozat Szigetlankán, amely Jézus példázatairól szólt. Az IgeszIGEten (Szatmárnémeti-Szigetlanka Facebook oldalán) a hetedik igehirdetéssorozat is lassan befejeződik, ez a zsoltárok világát hozta közelebb. Advent ünnepe, mint ahogy oly sok minden ebben az évben, másképp zajlott, zárt templomajtókkal, otthon, de a szolgálat ilyszerű lehetőségeit kihasználva, a nagykonfirmandusok műsorával.

Advent első vasárnap délelőttjén, sajnos csak online istentiszteleten, de szólt az Ige a Máté evangéliuma 25. részének 31-től 35-ig terjedő versei alapján. A Jézus példázatairól szóló igehirdetés-sorozat utolsó részeként az utolsó ítélet példázatáról szólt Rácz Ervin lelkipásztor, aki prédikációjában a példázatban rejlő feszültségekből próbáltatta megláttatni a fényt. Az első ilyen fényt a példázatban az ítélet hozza, ami felkavaró, de az Isten előtti lelepleződésben, ma lehetőséget nyújt. A második fényhozó feszültség: a juhok és a kecskék szétválasztása két csoportról, azaz két közösségről szól, de a cselekedetek személyességre, egyénekre utalnak, nem lehet a csoport mögé bújni, nem lehet általánositani. A harmadik a hit és cselekedetek közötti feszültség, mert bár sorolja a király azt, hogy mit tettek, az örökséget az Atya adja áldottainak, és a kész várja őket. A negyedik feszültséget az hozza, hogy nem is látják, nem is veszik észre, mikor tesznek és mikor nem tesznek jót az emberek. Egy nagy kísértés az időnket és energiánkat arra szánni, hogy fönntartsuk magunk számára azt a képet, hogy jók vagyunk, ahelyett, hogy jót tennénk. Jó lenne úgy a jót tenni, hogy azt ne tartsuk számon, mert akkor adventi örök örömben lehet részünk. – mondta az igehirdető.

A délelőtti istentiszteleten a gyülekezet nagykonfirmandusai szolgáltak úgy, hogy a lelkipásztor által kiadott részt megtanulták az ifjak, Szabó Csaba József gyülekezeti tag pedig összevágta, így egy újabb karanténvideó készült el az IgeszIGEten. A konfisok az igehirdetésre válaszolva a béke, hit, szeretet, remény lángjáról szóltak, majd Papp Krisztina kántornő vezetésével ének is hangzott: Nem én, Krisztus él bennem.

Azt még nem lehet tudni, mikor adódik a lehetőség, hogy személyesen is találkozzanak a hívek a templomban, de addig is minden este az IgeszIGEten bibliaóra lesz. A Filippi levél, Eszter könyve, János evangéliuma, Mózes második könyve, az első és második Korinthusi levél illetve a Zsoltárok könyve sorozat után Illés és Elizeus próféta történeteiről indul a nyolcadik igehirdetés-sorozat, közeledve a kétszázadik online-alkalomhoz. Egyedül Istené legyen érte a dicsőség. Áldott adventi időszakot!

Íme a szigetlankai nagykonfisok adventi szolgálata videón:

Szóljon hozzá