Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2020. december 1.

Velünk az Isten – 2020. december 1.

„Bízd magadat Istenre, és légy vele békességben, mert jó származik rád ebből. Fogadd el szájából az oktatást, és szívleld meg beszédeit!… Bizony, akkor a Mindenhatóban gyönyörködsz, és arcodat Istenhez emeled. Hozzá könyörögsz, és ő meghallgat téged; te pedig megadod neki fogadalmaidat.” (Jób 22,21-22.26-27)

Olvasandó: Jób 22

Miért kell az igazaknak szenvedniük? Jóbnak, barátainak és a mindenkori embernek kérdése ez. A mi kérdésünk is. Az Isten emberének, az Isten népének miért kell szenvednie? Gyötrelmes számunkra, amikor ezzel a kérdéssel foglalkozunk. Akkor is, ha Jóbként tesszük ezt, akkor is, ha barátjaként, Elifázként, aki vigasztalás helyett ítélkezett felette és a hibáit kereste. Isten és ember ellen vétkezőnek nevezte, ezért „szeretetből” bűnbánatra és megtérésre szólította.

Lehet nem aludni, depresszióssá válni, hitet veszíteni a választ keresve. Ha én igaz vagyok előtte, miért kell szenvednem? Ha pedig valakiről tudom, hogy vétkezett és nem bűnhődik, miért nem? Ha pedig úgymond rosszat tett és azért szenved megérdemelte! Ennek a résznek a gondolatai a mi gondolataink is:

pártoskodónak tartjuk Istenünket? Úgy gondoljuk, sok bűneinkért ítél és azért kell szenvednünk, mint Izrael népének a mára kiírt újszövetségi részben, a Zsidókhoz írott levél 3-ik részében. Tudatlannak tartjuk a Teremtőnket, miként Elifáz feltételezte Jóbról? A mindenkori szenvedő ember, Jób, nem tudja megérteni az Isten útját: próbatételét és igazságát! Neki, irgalmához és emberformáló eszközeihez nincs szüksége az ember hozzájárulására!

Jézus Krisztusban teszi láthatóvá kegyelmét és igazságát, Aki értünk szenvedett!

Jób könyve azért íródott meg, hogy megmutassa az utat Isten az Ő kegyelméhez. Ami utunk Jézus Krisztus! A mi utunk Hozzá vezet! A mi utunkon Jézusban Isten Igazsága érkezik! Ezért a mi egyetlen vigasztalásunk: hogy mind életünkben, mind halálunkban a Jézus Krisztus tulajdonai vagyunk!

Ez a reményteljes Adventünk! Állandó adventi életutunkon Benne bízzunk, Benne gyönyörködjünk, arcunkat Hozzá emeljük, Reá nézzünk, Hozzá könyörögjünk!- ebben igaza volt Elifáznak.

Így  kívánok    Áldott Adventet Kedves Testvérem!

Ámen.

Nagy Erika,

Sárközújlak

Szóljon hozzá