Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Evangelizáció lesz a Láncos templomban

Evangelizáció lesz a Láncos templomban

Vasárnap délelőtt evangelizációs alkalom lesz a Láncos templomban, ami voltaképpen zárása lesz annak a sorozatnak, amit nyáron Szabolcs-Szatmár Megyében szerveztek. – mondta a refszatmar.eu-nak Korda Zoltán lelkipásztor.

Június első napjaiban Korda Zoltán láncosi lelkipásztor Csengersimán, Tiszabecsen, Szatmárcsekén és Matolcson végzett szolgálatot, azaz a magyarországi Szatmári Református Egyházmegyében. Még akkor megegyeztek az ottani esperessel, Szalay Konttal, hogy a pont az i-re decemberbe, pontosabban advent második vasárnapján kerül, amikor a Láncos templomban esperes úr fog szolgálni. Erre kerül sor vasárnap délelőtt. Az evangelizáció központi üzenete arra a kérdésre kereste és keresi a választ, hogy mit jelenet Jézus Krisztus az életünkben. Az alkalmon megtanulnak majd egy éneket is, melynek a szövegével az alábbiakban meg is ismerkedhetünk:

Az Úristen Ádám atyánknak,
Kegyes vigasztalásnak:
Megígérte jövetelét a Messiásnak.

És az álnok kígyónak mondta
A szép paradicsomba:
Megtöri majd kevély fejed egy Asszony magva.

Megmondotta Bálám próféta:
Csillag kél e világra
A Jákobnak nemzetéből, világ javára.

Zsoltárokban szent Dávid ajka
Ekképp szólott bíztatva:
Székében fog uralkodni királyi magva.

Izajás is így jövendöle:
Imé, Jessze gyökere
Vesszőt terem új virágnak nevelésére.

A vesszőnek drága virága,
Csillag tiszta világa,
Dávid magva: Máriától jött e világra.

Ám arról is megemlékezünk,
Bízó szívvel készülünk:
Eljön újra világ végén, s megítéltetünk.

Kérjük azért mindnyájunk Urát,
Lelkünk kegyes Bíráját,
Állítsa majd jobbja felől hívei nyáját.

Szóljon hozzá