Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2018. október 6.

Velünk az Isten – 2018. október 6.

„Azután így szólt az ÚR Mózeshez: Szólj Izráel fiainak, és mondd meg nekik: Amikor egy férfi vagy asszony külön is fogadalmat tesz, názírfogadalmat, hogy így az ÚRnak szentelje magát, szakassza el magát a bortól és a részegítő italtól. Borecetet és részegítő italból való ecetet ne igyon, és szőlőből csinált italt se igyon, se új, se aszú szőlőt ne egyen. Názírságának egész ideje alatt semmi olyasmit ne igyon, ami a szőlőtőről való, a szőlő magvától fogva a szőlő héjáig.” (4Mózes 6:1-3)

Egy különleges Ige állhat ezen alkalommal előttünk a nazireusok törvénye kapcsán.

Mielőtt megvizsgálnánk, közelebb az Igénk aktuális üzenetét fontos megnézzük, hogy mit is  takar önmagában a nazireus gondolat.

A nazireusokról szóló rendelkezések sok értékes üzeneteket hordoznak. Olyan emberekről van szó, akik önmegtartóztatták magukat olyan dolgoktól amelyek úgymond „egyébként nem gonosz dolgok, de meg tudják gátolni az igazi nazireusság teljes, szívbeli odaadását”. Nem ihattak bort,  és egyébb dolgok is tiltva voltak számukra. Egy cél vezette az ilyen embereket, hogy minél közelebb kerüljenek az Úrhoz. Valaki tehát ha nazireus akart lenni, akkor teljesen le kellet mondania a borról és szeszes italokról.

Az igénk aktualitása ebben a tekintetben nem az a kérdés, hogy nazireusok akarunk lenni, hanem ennél sokkal több, hogy vágyódunk-e közelebb kerülni az Urhoz, hogy vágyunk –e, hogy „egész lényünk el legyen választva az Úr számára?” Ennek kapcsán nem arról van szó, hogy szerzetesek legyünk, hanem, hogy vágyunk-e elszakadni a világi dolgoktól és igyekszünk Istennek tetsző életet élni, hogy ezáltal is közelebb kerüljünk hozzá. Mindnyájan tudjuk, hogy vannak dolgok, amelyek távolabb visznek bennünket az Urtól.  Vannak dolgok, amelyek károsak számunkra. Óvakodnunk kell ezektől. Az Úr Isten segítsen bennünket e dolgok megértésében, hogy résen legyünk mindig, és ne engedjünk a kártékony hatásoknak. Ebben segítsen bennünket az Úr Isten, hogy mind közelebb és közelebb kerüljünk az Úrhoz. Vágyakozzunk erre, vágyon egész lényünk rá!  Hogyan lehetséges?-úgy, hogy elcsendesedünk és kérjük az Úrat, hogy segítsen ebben.

Egy szép dicséretünk álljon most előttünk amely igy hangzik:

„Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít,
Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít,
Szívem csendben az Úrra figyel.”

Ámen

Kaszaniczki Csongor,

 Erdőd

Szóljon hozzá