Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Körlevél a 2018. október 6-7-i népszavazás tárgyában

Körlevél a 2018. október 6-7-i népszavazás tárgyában

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület tisztség- és tisztviselői széles körű egyeztetést folytattak a közelgő népszavazás ügyében. Ennek rendjén a római katolikus, ortodox, görög katolikus, magyar- és románajkú baptista, valamint pünkösdista felekezetű egyházi elöljárókkal közös álláspontra jutottunk. Az egyházi álláspont érvényesítésére közösen felkértük az RMDSZ, a PSD, a PNL és az ALDE elöljáróit, akik támogatásukról biztosították egyházaink ökumenikus közösségét.

A sajtóban és a közbeszédben jelen lévő, ellentétes véleményekkel szemben, Anyaszentegyházunk kizárólag a bibliai tanítás szerint tud állást foglalni a házasság és a család tekintetében.

A népszavazás szükségességét lehet vitatni, hisz az Alkotmány a házasságot két fél szabad akaratából valónak mondja ki (art. 48), ezzel szabva gátat a többnejűségnek, illetve a többférjűségnek. A továbbiakban a házasságot szabályozó törvény egyértelműen férfi és nő házasságáról beszél, és tiltja az azonos neműek házasságkötését (art. 274-277).

Mielőtt nyugtáznánk, hogy ezen a téren – jelen pillanatban – minden rendben van, tisztában kell lennünk azzal, hogy bár az Alkotmányt nem lehet egykönnyen módosítani, a kapcsolatos alkalmazási törvényt egy adott parlamenti többség bármikor átírhatja.

Éppen ezért, még ha pusztán választási előgyakorlat, vagy a szavazókedv felmérésére szolgál is a küszöbön álló referendum, az Egyházaknak elemi kötelessége ezen társadalmi kérdésekben irányt mutatni.

Tisztelettel felszólítjuk az Egyházközségi Elnökségeket, hogy a szószéki hirdetések, vagy más alkalmak rendjén buzdítsanak a népszavazáson való részvételre, annak kampányát segítsék és kérjék híveinket, hogy az „Igen, igen” szellemében szavazzanak.

A békesség kötelékében!

Nagyvárad, 2018. szeptember 23.

Csűry István                                                          Forró László

                    püspök                                                                     főjegyző

Szóljon hozzá