Kitartott – Hitről, hatalomról, Visky Ferencről

Színes, programokban és üzenetben gazdag hétvégén vannak túl mindazok, akik Visky Ferenc születésének 100. évfordulóján Istenre figyeltek, emlékeztek és ünnepeltek. Tudományos konferencia, emléktábla-avatás, szabadtéri evangelizáció, hitet és hatalmat szentírási összefüggésekben taglaló CE Konferencia, úrvacsorai közösség és postmortem díszpolgári cím átadása.

A programsorozat pénteken indult egy emléktörténeti konferenciával a múzeumban, majd Egriben Visky Ferenc születésének századik évfordulója emlékére egy emléktáblát helyeztek el a helyi református parókia falán. Ott a családtagok, utódok mellett Király Lajos esperes, Kovács Sándor házigazda lelkész, Berke Sándor a romániai CE-Szövetség elnöke és Németh Zsolt a Magyar Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke emlékezett arra, kinek életét az emléktáblán elhelyezett igeszakasz így foglalja össze: „kitartott, mint aki látja a láthatatlan Istent.” (Zsid 11,27)

Szatmárnémeti-Szigetlanka református templomában pénteken 17 órától a 27. CE Országos Konferenciát nyitotta meg Csűry István a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke. A hétvégi programok zöme a továbbiakban ott zajlott. 18 órakor az újközpontban Asáf Emlékkoncerttel evangelizáltak a refszatmar.eu 8., a Harangszó Rádió 7. évfordulóján, majd Visky István a Harangszó Gyülekezeti Lap felelős szerkesztőjének előadásával és a Szegletkő dicsőítésével zárult a nap Szigetlankán.

A szombati programokon minden ülőhely megtelt a konferenciázókkal a szigetlankai, azaz a Deák téri református templomban. Nagyobb van itt című áhítatos könyvet mutattak be, mely Visky Ferenc áhítatait tartalmazza, Péter és András, a szerző fiai mellett Horváth Levente lelkipásztor is felszólalt. Visky András, író, dramaturg, Isten hatalma és a növekedés (Róma 8,18-30 alapján) címmel tartott előadást, az Élő kövek együttes énekei vezették az istendicséretet. Délután alternatív programokon vehettek részt, többek között színházi előadást (Visky András: Júlia) és egy vándorkiállítás tekinthettek meg, este pedig Laczkó Tekla és Péter Attila Zsolt színművészek „idézték meg” az ünnepeltet.

Vasárnap délelőtt úrvacsorai közösségben, szintén tele templomban hallhatták Isten Igéjét Adorján Kálmán haranglábi lelkész közvetítésével, mely Isten hatalma és emberi hatalom alatt címet viselte. Horváth Levente törődéssel teli ágendás beszéde a megtörésre és megtérésre buzdított.

A programsorozat zárásaként Márton Zsuzsanna, Egri Község polgármesterasszonya frappáns és értékes szavakkal adta át Visky Ferenc családjának a díszpolgári címet, Kereskényi Sándor muzeológus felvezetésével és meghitt hangulatban.

A konferencia és  az egész eseménysorozat egy népes és jó csapat együttműködésével, a szatmári körzet CE-tagjai csapatmunkájával került megszervezésre, melynek méltó házigazdái voltak a szigetlankai nőszövetségi tagok, presbiterek és ifjak. Az ünnepelt kitartása, de főleg az Isten, aki megtartotta őt, a jelenben élőket is kitartásra buzdítja és meg is tartja.

Vélemény, hozzászólás?