Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Egységünkre emlékeztetve

Egységünkre emlékeztetve

“ti magatok is …” 1Péter 2,5

A világ történelmében gyakran előfordult, hogy kilátástalanul nehéz helyzetbe sodródott az ember, a nemzet. Voltak idegen népek, amelyek kihasználva a gyengélkedést letámadták a kiválasztott népet, földjeiket birtokba véve az embereket fogságra vitték. Voltak katasztrófák, amelyek mindig rossz időben érkeztek, mert az amúgy is szegény embereket egyenesen földönfutó menekülőkké tették. A bajban sajnos mindig volt két elfelejthetetlen ok. Az első, hogy a nép megfeledkezett Isten tanácsa szerint élni. A második az, hogy a bajban elfelejtették Istent megkérdezni a megoldás felől.

A próféták feljegyzései igazolják, hogy Isten a nép fájdalmas feledékenysége ellenére is szolgált megoldással. Istennek nemcsak javaslatai voltak, hanem egyértelműen megüzente a tennivalót. Ésaiás próféta a pokollá lett világban meghallja és közvetíti kortársainak Isten üzenetét. Élő követ ajándékoz Isten, amely erős és egy új élethez szükséges biztos alapot jelent. Már akkor egyértelmű volt, hogy ez a Messiásról szól, aki Isten küldötteként megszabadítja a benne hívőket a mélységes nyomortól, amiből nincs emberi erővel és erőlködéssel menekvés. Az élő kőre viszont építeni kell, ami az ember feladata, mert neki kell közelítenie ehhez a kőhöz, neki kell felismernie a biztonságos helyet, neki kell állandóan kapcsolatban maradni ezzel az alapkővel. A szabadulni vágyók úgy ismerték fel ennek a kőnek a jelentőségét, mint a hajótörött, aki szárazföldet lát elérhető távolságban!

Isten az elérhető szárazföldet ma is, neked is megmutatja! Az élő kő Krisztus, aki alapja akar lenni a menekülni vágyóknak most is tárt karokkal vár. A legélesebb kérdés csak az, hogy te mit felelsz. A hajótöröttek között vannak, akik nem fedezik fel a szárazföldet, vannak, akik nem éreznek erőt a közeledéshez, vannak elkedvtelenedettek. Vannak, akik mással foglalkoznak, vannak, akik saját fejük után más útra indultak.

A címbéli ígerész reformációi személyes megszólítás. MAGATOK IS! Félelmetesen egyszerű mondatrész, ha annak lehet nevezni egy többes szám második személyű visszaható névmást és egy kötőszóból előlépő határozószót. Pedig ez egy nagyon egyszerű mondatból kihallatszó nagyszerű bátorítás.

Először azt kell kihallanod, hogy te is megszólított vagy, téged is alkalmasnak tekint az Isten. Alkalmas vagy arra, is, hogy másoknak is elmondd a megértett felismerést.

Másodszor nem szabad megijednünk a többes számtól. Nagy kísértés az, amikor sokakat szólítanak, hogy netalán kimaradok. Krisztus az élő kő, de Neki megszámlálhatatlanul sok élő építő kőre van szüksége. Ez a többes szám nem jönne létre, ha az egyes szám nem sokszorozódna veled és velem együtt!

A visszaható névmás a személyes névmás után (ti magatok)erősíti a valós és hangsúlyos jelenlétet. Isten ügyében nem lehet virtuálisan jelen lenni, nem lehet csak olykor jelentkező ismerősként jelentkezni. A lelki házat, amit az élőkövek hoznak létre nem lehet fél szívvel, mással is eljegyzett lélekkel, tagadással teli értelemmel felépíteni. Az építéshez magunkat teljesen kell felajálanunk. Az önmagunk közössége felülről kapott biztatással együtt felülről érkező erőt és energiát is nyer. A felülről való elegendő forrás ahhoz, hogy folytatni lehessen a reformátorok által elkezdett jót, hogy folyamatosan és lendületesen igehirdetés lehessen minden szép és hasznos megnyilvánulás. A folytonos megújulás jegyében szolgáljunk Isten dicsőségére és a magunk javára. Ne felejtsük el azt sem, aki a “magatokban” megtalálta a helyét és feladatát, az sohasem fog “magára” maradni.

Az “is” szócska kötőszóként is jelentős, főleg ha Istennel, ha Krisztussal, ha a Szentlélekkel köt bennünket nemcsak mondatainkban, hanem kapcsolatainkban, testvéri közeledéseinkben, egymásra figyelő szeretetben. Legyen ez így közöttünk itt, és bárhol, ahol Isten gyermekei együtt vannak.

Tízezren Nagyváradon -őriztük a várat! 2017 -Református Egységnap.

Szóljon hozzá