Kezdőlap / Presbitériumok (oldal 4)

Presbitériumok

Presbitertalálkozó Sándorhomokon

Kovács Mátyás-Péter lelkipásztortól megtudtuk, hogy vasárnap 16 órai kezdettel a sármelléki presbiterek találkozójára kerül sor a Sándorhomokon. Egri, Lázári, Kispeleske, Nagypeleske, Mikola, Sándorhomok és Szárazberek református gyülekezeteinek presbiterei „megirigyelték” a fiatalok sármelléki karavánját és úgy gondolták, a felnőtteknek is szükségük ...

Olvassa tovább »

Részvétnyilvánítás

Az Úr Isten adjon erőt és vigasztalódást a gyászoló családnak, Ilonczai Imre 67 évet élt hűséges presbitertestvérünk elvesztése miatt érzett fájdalmában. “Mert a mi országunk mennyekben van, honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk.” (Fil 3,20) A SzatmáriReformátus Egyházmegye Presbiteri ...

Olvassa tovább »

Hitvalló, tanúságtévő szeretet – Presbiteri konferencia Ombodon

Mintegy nyolcvan személy részvételével a Szatmári Református Egyházmegye Presbiteri Szövetsége ez évben is megtartotta őszi konferenciáját, amely jó hangulatban telt, épületes igehirdetéssel, előadásokkal és beszélgetésekkel. Tizenhat gyülekezet képviseltette magát a konferencián: Batiz, Szatmár– Szamosnegyed, Sárközújlak, Egri, Szamosdob, Szatmár–Láncos, Szatmár–Németi, Szatmár–Kültelek, ...

Olvassa tovább »

Presbiteri konferencia lesz Ombodon

A Szatmári Református Egyházmegye Presbiteri Szövetsége ez évben is megrendezi őszi konferenciáját, melyre 2013 november 9-én, szombaton 10 órai kezdettel az ombodi református templomban kerül sor. A rendezvény mottója: „Boldog ember, aki hallgat engem, az én ajtóm előtt virrasztván minden ...

Olvassa tovább »

Ugocsai Presbitertalálkozó volt Halmiban

Forrás:http://www.magyar-hirlap.ro/aktualis/ugocsai-presbitertalalkozo-volt-halmiban/?fb_action_ids=427728404017058&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_object_map={%22427728404017058%22%3A673558266002350}&action_type_map={%22427728404017058%22%3A%22og.likes%22}&action_ref_map=[] Tizenegy évvel ezelőtt fogalmazódott meg az Ugocsai Református Egyházközségek Szövetsége megalakításának ötlete Halmiban: a régió presbitereinek a találkozóját azóta minden ősszel megrendezik. Vasárnap  délután Halmiban rendezték meg az ugocsai református presbiterek találkozóját, amelynek célja a történelmi tájegységben élő egyházfik ...

Olvassa tovább »

Közel száz presbiter Szárazberken

Szinte megtelt a Szárazberki Református Templom presbiterekkel a Szatmári Református Egyházmegye Presbiteri Szövetségének tavaszi konferenciáján. A gyülekezeti tagok mellett 94 gyülekezeti elöljáró 17 egyházközséget képviselve gyűlt össze, hogy együtt hallgassa Isten igéjét és az érdekes előadásokat. Jelen volt így: Szatmár-Láncos, ...

Olvassa tovább »

MEGHÍVÓ – SZATMÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE PRESBITERI SZÖVETSÉGE

„Szolgád vagyok, oktass,hogy megismerjem a te bizonyságaidat!’’ (Zsolt 119,125) A Szatmári  Református Presbiteri Szövetség ez évben is megrendezi a tavaszi konferenciáját, melyre 2013  május  25-én, szombaton 10 órai kezdettel a  Szárazberki Reformatus templomban kerül sor. A konferenciára szeretettel meghívunk minden egyházközösség ...

Olvassa tovább »

Prebiter, Isten dicsőségére – A presbiterválasztások apropóján

Ezekben a hetekben a Királyhágómelléki Református Egyházkerületben, így Szatmár megyében is presbiterválasztásokat tartottak. Bizonyára sok helyen felpezsdítette ez az egyházi életet. Hamarosan sor kerül az újonnan megválasztott presbiterek fogadalomtételére is. Vajon tudja az, aki elvállalta ezt a szolgálatot, hogy mit ...

Olvassa tovább »

Erdődre is betértek a presbiterek

Az Erdődi Római-Katolikus (1545-1769 között református) templomot is meglátogatták az egyházkerületi presbiteri konferencia résztvevői. A vendégeket Rácz Ervin erdődi református lelkipásztor fogadta. Geréb Miklós lelkipásztor-egyháztörténész rövid, de lényegretörő, tartalmas előadást tartott az erdődi zsinatokról, majd László Kálmán vezetésével tovább is ...

Olvassa tovább »

Egyházkerületi presbiteri konferencia

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Presbiteri Szövetsége ez évben, immár nyolcadik alkalommal szervezi meg egyházkerületi presbiteri konferenciáját, augusztus 31 – szeptember 2. között a Hadadi Egyházközségben, a helyi Degenfeld Egyházi Központban (Nagykárolyi Egyházmegye). – (Illusztráció: Kovács Lajos Emil: Degenfeld kastély, Hadad) ...

Olvassa tovább »

Nemzedékek közötti „harc”!

A Batizi Refomátus Egyházközség kicsiny gyülekezete az idén is, – mint minden esztendőben -, megszervezte a fiatalok és presbiterek közötti focimérkőzést. A találkozóra a délutáni istentisztelet után került sor a parókia udvarán. Amíg a „legények” a focipályán ügyeskedtek, addig a ...

Olvassa tovább »

Együtt! – Gondnoktalálkozó az esperesi hivatalban

“A köztetek lévõ presbitereket kérem én, a presbitertárs, és a Krisztus szenvedésének tanuja, és a megjelenendõ dicsõségnek részese; Legeltessétek az Istennek köztetek lévõ nyáját, gondot viselvén arra nem kényszerítésbõl, hanem örömest; sem nem rút nyerészkedésbõl, hanem jóindulattal; Sem nem úgy, ...

Olvassa tovább »

Közgyűlést tartott a Presbiteri Szövetség

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Presbiteri Szövetsége október 22-én délelőtt 10 órától tartotta őszi közgyűlését Nagyváradon, az Egyházkerületi Székház dísztermében. A nyitó áhítaton Forró László lelkipásztor, mb. főjegyző az 52. zsoltár alapján hirdette Isten igéjét. Az áhítatot követően került sor a ...

Olvassa tovább »

Isten munkatársai vagyunk

Forrás: Harangszó A Királyhágómelléki és az Erdélyi Református Egyházkerület közös szervezésű presbiterkonferenciájának adott otthont a nagybányai Óvárosi református templom, augusztus utolsó hétvégéjén.  A pénteki nyitó áhítaton Vinczéné Pálfi Judit egyházkerületi missziói előadótanácsos szolgált, a Lukács 10,38-42 alapján. Ha bele merek ...

Olvassa tovább »