MEGHÍVÓ – Presbiteri konferencia Szigetlankán

“A vének eltűntek a kapuból, és nem zenélnek már az ifjak… De te, Uram, örökké megmaradsz, királyi trónod is nemzedékről nemzedékre!” (JSir 5,14.19) Szeretettel és tisztelettel hívunk és várunk minden kedves lelkipásztor, főgondnok, gondnok és presbiter testvérünket a Szatmári Református Egyházmegye Presbiteri Szövetségének 2019. október 26-án, a Szatmárnémeti-Szigetlankai Református Egyházközség templomában tartandó presbiteri konferenciára. A […]

Bővebben

Ünnepi istentisztelettel zárult a presbiterképzés Koltón

Ünnepi záró alkalommal tartottak adták hálát a presbiteri továbbképzésért szomszéd egyházmegyénkben, Koltón. – tudtuk meg Tarr Csaba Szatmár-láncosi presbitertől. Az ő beszámolóját olvashatják: ,,Mert akik jól szolgálnak, szép tisztességet szereznek maguknak, és sok bizodalmat a Jézus Krisztusban való hitben”. (1 Tim.13)  Ünnepi  istentisztelettel  zárult a Nagybányai Egyházmegye Presbiteri Szövetsége által szervezett presbiteri és diakóniai munkatárs […]

Bővebben

Egyházról és valóságról a batizi presbiteri konferencián

Mintegy kétszáz presbiter, több mint harminc gyülekezetből volt jelen a Szatmári Református Egyházmegye soron következő presbiteri konferenciáján. Az egyházmegye minden évben két ilyen nagy konferenciát tart: egyet tavasszal, egyet pedig ősszel. A tavaszi alkalomnak Batiz református temploma adott helyet, gyönyörű környezetben. A megtelt templomban szombaton délelőtt 10 órakor Király Lajos a Szatmári Református Egyházmegye esperese, […]

Bővebben

Ötödik presbiterképzés Koltón

Ötödik alkalommal is megtartották a presbiteri továbbképzést szomszéd egyházmegyénknek, Koltón. – tudtuk meg Tarr Csaba Szatmár-láncosi presbitertől. ,,Aki nékem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is, és aki nekem szolgál, megbecsüli azt az Atya.” (Ján. 12,26) János evangélista igéjével szólította meg és hívta el az egyházmegyénk lelkipásztorait, presbitereit Koltóra […]

Bővebben

Presbiteri képzés, negyedik alkalommal, Koltón

Negyedik alkalommal tartottak presbiterképzést Koltón a Nagybányai Református Egyházmegye presbitereinek. Tar Csaba a Szatmár-Láncos Református Egyházközség presbitere számolt be az eseményről, melyen ismét szép számban voltak jelen. ,,Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor  hálaadással tárjátok fel kéréseiteket  Isten előtt. És  Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrízni szíveteket és gondolataitokat a […]

Bővebben

Az örömteli gyülekezet – Kisköri Presbiteri Találkozó Gyorokon

Szatmári előadót hívtak Arad megyébe a nyolcadik alkalommal megtartott Kisköri Presbiteri Találkozóra. Kilenc gyülekezet elöljáróinak rendszeres találkozóján félévente meghívott előadókon keresztül épülnek lelkiekben a jelenlevők, amellett, hogy áldott közösségben vannak Istennel és egymással, ami erőt ad nemcsak túlélni, hanem megélni a szórványlétet. Három lelkipásztor: Tóbiás Emőke, Tóbiás Tibor-György és Vékony Zsolt-József vaamint a presbiterek Nagylakról, […]

Bővebben

Beszámoló a harmadik koltói presbiterképzésről

,,Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon. ” (János 6.54) Harmadik alkalommal gyűltek össze a Nagybányai Református Egyházmegye lelkipásztorai, presbiterei és diakónusai a Koltón tartott képzésre, ahol a Sárospataki Református Teológiai Akadémia professzorai tartottak előadásokat. – tudtuk meg  Tar Csaba presbitertől. A […]

Bővebben

A lelkipásztor és a presbiterek – Ugocsai Presbiter-találkozó Halmiban

Forrás: Friss Újság – Szabó Kinga Mária „A presbiter a lelkipásztor munkatársa, segítője, együtt hordozzák a munka terhét s példaképei a nyájnak.” — az új presbiterek eskütételével kezdődött és a tizenhatodik Ugocsai Presbiter-találkozóval zárult a találkozás örömének ünnepnapja Halmiban. A több mint fél évezredes halmi református templomban gyűltek össze az ugocsai presbiterek, lelkipásztorok és gyülekezeti […]

Bővebben

Presbiteri konferencia a szogálatról Szamoskóródon

Szép számban voltak jelen a Szatmári Református Egyházmegye soron következő presbiteri konferenciáján. Az őszi konferencián az egyházmegye gyülekezeti elöljárói megtöltötték Szamoskóród református templomát. Szombaton délelőtt 10 órakor Király Lajos a Szatmári Református Egyházmegye esperese hirdette Isten Igéjét Isten kreativitásáról és az ember hezitálásáról Mózes Második Könyve 3. részének első 15 verse alapján. Mózes hezitálására és […]

Bővebben