A fényes Nap immár lenyugodott… – húsvét Kültelken

Népes gyülekezet hallgatta húsvét evangéliumát a Szatmár-Kültelek református templomában, üzenetekben és eseményekben gazdag böjti időszak zárásaként.  

Higyed János lelkipásztortól megtudtuk, hogy a böjti időszakban a bibliaórákon behatóbban foglalkoztak a böjt témájával, megvizsgálva az ó- és újszövetség erre vonatkozó igeszakaszait, a közösségi böjttel is megismerkedhettek a nemzet és gyülekezet életében, valamit a böjt és imádság kapcsolatát is tanulmányozták. A bibliaórákon Higyed Gyöngyi kántornő székely népi gyűjtésből hozott egy gyönyörű éneket, melyet megtanított a bibliaórán részvevő mintegy 50 gyülekezeti tagnak, akik aztán nagycsütörtökön a gyülekezet előtt is bemutatták és nekik is megtanították az éneket: A fényes nap immár elnyugodott,/ A föld színe sötétben maradott,/ Nappali fény éjjelre változott,/ Fáradtaknak nyugodalmat hozott…” Nagycsütörtökön úrvacsorai közösségben is együtt lehettek a hívek.

A nagyhét egyébként rendkívüli virágvasárnapi ünnepléssel kezdődött. A gyermekek és a konfirmandusok egy gyermekpassiót adtak elő, szép koreográfiával, hozsannázva. A nagyhét mozzanatairól szóltak az igehirdetések a nagyheti-, bűnbánati istentiszteleteken.

Húsvét első napja hónapján délelőtt Pál apostolnak Rómabeliekhez írott levele 14. részének 9. verse szólt a népes gyülekezetnek: „Mert azért halt meg és elevenedett meg Krisztus, hogy mind a halottakon, mind az élőkön uralkodjék.” Húsvét második napján az emmausi tanítványok története alapján a békesség (shalom) üzenetét hirdette a lelkipásztor. A feltámadásról beszélni kell, bizonyságot kell tenni róla, ez az örömhír megtérit és az öröm nőni fog, mert Jézus jelenik meg életünk közepén. Ő megbékít Istennel és egymással.

Vélemény, hozzászólás?