Kezdőlap / Református hírek / Az egyházkerület alapítására emlékeztek

Az egyházkerület alapítására emlékeztek

Forrás: ERDON

Nagyvárad – A Királyhágómelléki Református Egyházkerület küzdelmekkel teli kilencven évéről, az alapítás körülményeiről, és az első püspökről, Sulyok Istvánról esett szó a kedd délutáni szimpóziumon.

Idén első alkalommal szervezett szimpóziumot a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KREK), a kilencven évvel ezelőtt, december 14-én Nagyváradon alapító szándékkal tartott közgyűlés évfordulóján. A kedd délutáni eseményen előadások hangzottak el az egyházkerület küzdelmekkel teli kilencven évéről, az alapítás körülményeiről és az első püspökről, Sulyok Istvánról. Az értekezletek között színvonalas zenei műsorral szolgált a Partiumi Keresztény Egyetem Zeneművészeti Tanszékének két kiváló oktatója, dr. Chirodea Letiţia és dr. Boros-Konrád Erzsébet. Felcsendült Desdemona Ave Maria-ja Verdi Otellójából, az Agnus Dei Mozart koronázási miséjéből, Liszt Ferenc Ha álmom mély kezdetű dala, valamint Mozart Alleluja áriája is. Bartalis János, Isten kezében című művét egy harmadéves hallgató szavalta el. A rendezvény nyitóáhítatát Csűry István püspök tartotta, aki prédikációjának alapgondolatát a Zsidókhoz írt levél hatodik részéből vette. Az igehirdető több időszerű gondolatot is megfogalmazott a felolvasott igeszakaszok alapján. Az elmúlt kilencven évben nem bíztunk eléggé Isten ígéretében, ezért mindmáig nem boldog az életünk, hangzott el. Mi a megoldás? Szükségünk van az élet viharos tengerén arra a biztonságot jelentő horgonyra, amit egyedül Jézus Krisztus jelenthet számunkra, fogalmazott Csűry István.

“Lelkek káosza”

Elsőként Kupán Árpád történész, közíró tartott előadást a Királyhágómelléki Református Egyházkerület első püspökéről, Sulyok Istvánról. Trianon után, a kettészakadt Tiszántúli Református Egyházkerület Románia területéhez csatolt gyülekezetei és egyházi intézményei arra kényszerültek, hogy önálló egyházkerületet hozzanak létre. Ennek megszervezésében kiemelkedő szereppel bírt Sulyok István, aki kitartóan küzdött a hivatalos megalakulást akadályozó állami intézkedésekkel szemben. A törekvéseket az is akadályozta, hogy a megfélemlített lelkipásztorok nem sorakoztak fel egységesen Sulyok István mögé. A püspöknek tizenhét évnyi küzdelem után sikerült megvalósítani a KREK

megalapítását. A második előadó Hermán M. János előadó-tanácsos volt, aki a rendezvény moderátori szerepét is betöltötte egyben. Előadásában több korabeli forrást idézett a “lelkek káosza”-ként jellemezhető Trianon utáni közhangulat ábrázolására. A magyarságra kényszeríttet békediktátum következtében a Tiszántúli Egyházkerület egyházközségeinek közel a fele idegen fennhatóság alá került. A kilencven évvel ezelőtti váradi közgyűlésen – melyről Bukarest nem akart tudomást venni – mindössze tizenheten vettek részt. Az alapítási folyamat váratlan eseménye volt, hogy amikor már úgy tűnt, hogy a román állam elfogadja és jóváhagyja a reformátusok kerületalapító törekvését, Octavian Goga akkori kultusz-miniszter megszabta, hogy csak azzal a feltétellel alakulhat meg a KREK, ha ezt egy romániai egyházi zsinat is jóváhagyja.

Megújulás

Az utolsó előadó dr. Pálfi József lelkipásztor, a Teológia Tanszék vezetője volt, aki a második bécsi döntés után, a frissen megalakult egyházkerület életében bekövetkezett állapotot vázolta fel. Az alapvető kérdés az volt, hogy a megváltozott helyzetben mi legyen az új egyházkerülettel: újra váljon eggyé a tiszántúlival, vagy maradjon meg önállónak? Mindkét lehetséges változatnak voltak ellenzői és pártolói, az országos református zsinat azonban egyhangúan a “hazatérés” mellett döntött. Több olyan kordokumentumot is idézett, mely a közhangulat mellett a román nemzetpolitikai törekvéseket is felelevenítette. Az érdekes előadásokat követően többen is hozzászóltak a témához. Elhangzott például: az egyházkerület életében a megújulás ugyanúgy időszerű volt a 89-es fordulatot követően, mint Trianon vagy a második bécsi döntés után. Egy jelenlévő szóvá tette: egy ilyen tartalmas és ugyanakkor jelentőségében is nagy eseményhez egy teltházas díszterem dukál. Ehhez képest a szimpózium helyszínéül szolgáló Bartók teremben alig három tucatnyi érdeklődő jelent meg.
Mészáros Tímea

Szóljon hozzá