Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / A reform ci 500. vfordul j n, Szamoskrass n – hagyom nyt rizve meg julni
[*~ alt *]

A reform ci 500. vfordul j n, Szamoskrass n – hagyom nyt rizve meg julni

Forr s: szatmar.ro

A Szamoskrass i “Bem J zsef” Iskola let ben 2017 okt bere k l nleges s esem nyd s id szak volt. A reform ci 500 ves vfordul ja alkalm b l t bb rendezv ny is helyet kapott, amelyeket J zsa J zminka vall stan r szervezett, seg ts g re volt Erdei- rva Erika magyartan rn .

Els k nt Erdei- rva Istv n szamosk r di reform tus lelk sz l togatott el hozz nk. K l n korcsoport szerint foglalkozott a di kokkal, szeml ltette az egyh z fel p t s t interakt v m don bevonva a lelkes k z ns get. Az egy ttl tet a k z s nekl s git r k s rettel tette m g eml kezetesebb .

R k vetkez h ten a h res reform torok let b l, munk ss g b l felk sz lt V-VIII oszt lyos di kok r sbeli vet lked keret ben adtak sz mot tud sukr l. A zs ri tagjai, Kiss J zsef egyh zmegyei f jegyz illetve Mih ly Lehel szamoskrass i reform tus lelk sz igei k sz nt vel b ztatt k az egyedi alkalomra sszegy lt harminc versenyz t. A feladatlapok kioszt sa ut n kezdet t vette a megm rettet s. A di kok izgatottan v rj k az eredm nyhirdet st, ugyanis a legjobb h rom dolgozat tulajdonosa k z s pizz z son vehet r szt a zs ritagokkal.

Okt ber 31- n a templomban folytat dott az nnep lyes megeml kez s. Mih ly Lehel helyi lelkip sztor igehirdet se ut n iskol nk di kjai nnepi m sorral k sz ltek : jelk pesen kif ggesztett k a 95 t telt ut na pedig oszt lyonk nt egy-egy szavalat hangzott el. A m sort nekkel z rt k a di kok. Az istentiszteletet k vet en a gy lekezet szeretet vend gs gre v rta a gyerekeket. A hideget a forr tea s finom f nk enyh tette.

Hab r az nnepi sorozatnak a v g hez rt nk nem z rhatjuk le az esem nysort, hiszen amint h res reform torainkt l is megtanulhattuk: sz ks g van naponk nti meg jul sra a hitb l fakad nzetlen j cselekedetekre, a m ltat tisztelve a j v rt dolgozni.

Szóljon hozzá