Kezdőlap / Nőszövetség / A Királyhágómelléki Református Nőszövetség XII. Konferenciája

A Királyhágómelléki Református Nőszövetség XII. Konferenciája

 

Székelyhíd 2011. július 23.

„Áldott, aki jő az Úrnak nevében; áldunk titeket, a kik az Úr házából valók vagytok! … Magasztaljátok az Urat, mert jó; mert örökkévaló az ő kegyelme!” (Zsolt 118,26.29)

Program:
10.00    Zászlós bevonulás, A konferencia megnyitása: Vinczéné Pálfi Judit, lp., missziói előadótanácsos. 10.15 Igehirdetés: Ft. Csűry István püspök. 10.45 Köszöntések: Bogya Kis Mária lp., egyházkerületi nőszövetségi elnök, Rákosi Jenő esperes, Érmelléki Egyházmegye, Balázsné Kis Csilla lp. kerületi nőszövetségi alelnök. 11.00 Helyszín bemutatása, házigazda köszöntője: Gavrucza Tibor székelyhídi lelkipásztor. 11.15 Előadás: Prof. Dr. Peres Imre, Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Újszövetségi Tanszék, tanszékvezető tanár: A nők szolgálata az apostoli korban. 12.00     Tálentum együttes előadása. 12.15 Előadás: Dr. Gaál Botondné Dr. Czeglédi Mária, Tiszántúli Református Egyházkerület Nőszövetségének elnöke: Hit, hűség, növekedés – a református nők küldetése. 13.00 Kávészünet. 13.30 Művészi előadás Zsindelyné Tüdős Klára írásaiból: Némethi Zsuzsa, Nagy Orbán és Nagy Anikó színművészek, Szatmárnémeti. 14.10 Ebédszünet, csoportos beszélgetések, ismerkedés. Gavrucza Tibor lp., festőművész akvarell kiállításának,    valamint az érmelléki szőttes-kiállítás megtekintése a gyülekezeti házban. 15.00    Vendégeink, nőszövetségi vezetők köszöntő szavai, új zászlók avatása. 15.30 Záró istentisztelet, úrvacsoraosztás: Soósné Szebeni Noémi lp., Romániai Keresztyén Nők Ökumenikus Fórumának elnöke. 17.00     Hazautazás.
Szeretettel kérjük asszonytestvéreinket, hogy aki teheti zászlóval, népviseletben jöjjön. A lelkésznőket kérem hozzanak palástot, hogy együtt oszthassunk úrvacsorát. Kérjük a lelkipásztorokat és feleségüket, hogy szervezzék meg gyülekezetenként az utazást.
Visszajelzéseket várunk 2011. július 15-ig a következő címekre: Bogya Kis Mária, tel: 0261 769745, E-mail: bogyakis@gmail.com, vagy: Gavrucza Tibor, tel: 0259352511, E-mail: gavrucza@yahoo.co.uk, Sacuieni, Crisana u. 37. sz.
Isten áldja meg találkozásunkat!
Bogya Kis Mária kerületi nőszövetségi elnök

 

Szóljon hozzá