Megtapasztalni a Krisztus gondviselését a szárazberki egyetemes imahéten

Több, mint egy évtizede annak, hogy a szárazberki történelmi egyházak felekezeteihez tartozó hívők egymás templomában ülik meg az egyetemes imahét istentiszteleteit. – tudtuk meg Ilonczai Zsombor szárazberki református lelkipásztortól.

Így történt ez az elmúlt hét napjain is. A nyitóistentisztelet alkalmának a római katolikus templom adott otthont, ahol Nt. Simon Kornél görög katolikus esperes beszélt Isten gondviseléséről, buzdítva a híveket, hogy a mindennapok nehézségeiben számíthatnak Jézusra. Jézus Úr a természet és a lelket fölött, akinek segítségét kérni kell a tanítványoknak, még akkor is, ha azt gondolnánk, hogy a viharokban esetleg nem figyel – összegezte gondolatait Nt. Antku István római katolikus plébános másnap a Gabriella Gyülekezeti Ház termében. A reménységről és a vendégség iratlan szabályainak kétoldalúságát hangsúlyozta Kovács József, szatmárhegyi lelkipásztor igehírdetésében, amikor a hajótöröttek Málta szigetére való eljutásának történetét olvasta fel a gyülekezet előtt.

A következő napon a hívek a görög katolikus templomban gyűltek össze megerősödvén Isten reményt adó igéjében, amit Ilonczai Zsombor református lelkipásztor hírdetett. A péntek különleges eseményt nyújtott, hiszen Tóth-Máthé Miklós: Én, Károli Gáspár című monodrámáját Varga Sándor, a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulat művésze hozta el a szárazberki református templomba. Szombaton Varga Szilárd iskolalelkész Isten oltalmát emelte ki igehírdetésében, és az imahét záróistentiszteletén a hívek Isten céljairól hallhattak. Az imahét istentiszteleti alkalmain énekszolgálattal tett bizonyságot a reformtáus egyházközség vegyes kara, a Szárazberki Lehajló Rozmaring Népdalkör tagjai népi zsoltárokat énekeltek illetve verseket szavaltak: Árkosi Tamás, Bara Dorka, Karádi Csenge, Enyedi Barbara, Kása Petra és Papp Amanda.

Vélemény, hozzászólás?