Kezdőlap / imahét 2016 / A hit nem mag n gy – Betekint s Szamos-negyed imahet be
[*~ alt *]

A hit nem mag n gy – Betekint s Szamos-negyed imahet be

A Szatm r-Szamos-negyedi Reform tus Egyh zk zs gben ezen a h ten hirdetik Isten nagy tetteit a gy lekezet imahet n. Bogd n Szabolcs krasznai lelkip sztor a keddi alkalmon az elh vottak k z ss g r l sz lt.

Kraszna n pes reform tus gy lekezet nek egyik lelkip sztora J zus Krisztus f papi im j nak egy r szlete alapj n hirdette az Ig t: “De nemcsak rt k k ny rg k, hanem azok rt is, akik majd az besz d kre hisznek bennem, hogy mindny jan egyek legyenek, Aty m, mint te nbennem, s n tebenned, k pedig mibenn nk, hogy elhiggye a vil g, hogy te k ldt l engem. n azt a dics s get, amelyet nekem adt l, nekik adtam, hogy egyek legyenek, amint mi egyek vagyunk: n benn k, s te nbennem, hogy t k letesen eggy legyenek, s hogy megismerje a vil g, hogy te k ldt l engem, s gy szeretted ket, amint engem szerett l.” Az igehirdet a gy lekezetr l, mint az elh vottak, kih vottak k z ss g r l sz lt. Ez Krisztus v re ltal l trehozott k z ss g, ahol meg rthetj k Isten akarat t akkor is, amikor sz tes ben vagyunk. Amit a gy lekezetben hallunk, helyreigaz t minket, ez rt a krisztusk vet sohasem mag nyos farkas. M g a farkasok is falk ban vad sznak, s az a kereszty n, aki embert rs t l elt volodik, J zust l is egyre messzebb ker l. A hit teh t nem mag n gy, mint ahogy azt sokan hiszik, hanem igenis k z gy, mert a hit nknek hatnia kell minden olyan k z ss gbe, t rbe, ahol mozgunk, l nk.

Az igehirdet st k vet en Bogya Kis Ferenc h zigazda lelkip sztor k sz nte meg a szolg latot, s b tor tott is a k z ss gben meg lt hitre. Az igehirdet hitvese Bogd n Ilona tiszteletesasszony, magyartan rn mutatatta be a csal dj t, s a gy lekezetet ahol szolg lnak, s bizonys got tett arr l az Istenr l, akinek terve van az csal dj val, “Isten hangszerei k.” Ezt a tan bizonys got egy odaill verssel t masztotta al . A Szamos-negyedi gy lekezet nekkara nekben, a n sz vets g n h ny tagja versben dics rte nagys gos Isten t. Bogya Kis M ria tiszteletesasszony is k sz nt tte a gy lekezetet, s ezen alkalommal is megk sz nte a krasznai lelkip sztornak, hogy tavaly otthont adott Kir lyh g mell k legnagyobb rendezv ny nek a n sz vets g konferenci j nak.

A tov bbiakban szerd n Fodor Lajos nyugalmazott lelkip sztor, cs t rt k n pedig Bal zsn Kis Csilla rmih lyfalvi lelkip sztor hirdet ig t mindk t napon az istentisztelet 17 r t l kezd dik.

P nteken, az kumenikus N i Vil gimanapra val tekintettel a h veket a szatm rn meti Szentl lek r mai katolikus templomba v rj k, ahol a 16 r t l kezd d sszej vetelen H rsfalvi Ott r mai katolikus pl b nos, ltal nos helyn k s szatm ri f esperes. hirdet Ig t, k zrem k dnek a t rt nelmi felekezetek N sz vets gi Bizotts g nak tagjai. A rendezv ny idei programj t a Kubai K zt rsas g asszonyai k sz tett k el.

Szombaton visszak lt znek a Szamos-negyedi templomba, 17 r t l Kov cs Istv n lelkip sztor igehirdet se z rja az imaheti alkalmakat, aki ak rcsak a keddi pr dik tor, szint n Kraszn r l rkezik a gy lekezetbe. Az egyh zk zs g feln tt k rusa s az ifj s gi nek-zenekar az imah t tov bbi alkalmain is szolg lni fog.

Szóljon hozzá