Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / A 2018-as v s h napjainak bibliai ig i
[*~ alt *]

A 2018-as v s h napjainak bibliai ig i

Forr s: stud-theol.blogspot.ro

Az v ig je

” s ezt mondta nekem: Megt rt nt! n vagyok az Alfa s az mega, a kezdet s a v g. n adok majd a szomjaz nak az let viz nek forr s b l ingyen.”
(Jel 21,6)

A h napok ig i

Janu r
“A hetedik nap a te Istenednek, az Asrnak a nyugalomnapja. Semmif le munk t ne v gezz azon, se te, se fiad, se le nyod, se szolg d, se szolg l le nyod, se kr d, se szamarad s semmif le llatod, se a lak helyeden l j vev ny. Hadd pihenjen szolg d s szolg l le nyod hozz d hasonl an!”
(5M z 5,14)

Febru r
“Nagyon is k zel van hozz d az ige: a sz dban s a sz vedben; teljes tsd h t azt!”
(5M z 30,14)

M rcius
“J zus ezt mondta: Elv geztetett!”
(Jn 19,30)

prilis
“J zus mondta nekik: B kess g nektek! Ahogyan engem elk ld tt az Atya, n is elk ldelek titeket.”
(Jn 20,21)

M jus
“A hit pedig a rem lt dolgokban val bizalom, s a nem l that dolgok l t r l val meggy z d s.”
(Zsid 11,1)

J nius
“A vend gszeretetr l meg ne feledkezzetek, mert ez ltal egyesek – tudtukon k v l – angyalokat vend geltek meg.”
(Zsid 13,2)

J lius
“Vessetek magatoknak igazs got, akkor h s get arathattok! T rjetek f l j sz nt f ldet, mert ideje, hogy keress tek az Urat, m g majd elj n, s hullatja r tok az igazs g es j t.”
(H s 10,12)

Augusztus
“Isten szeretet, s aki a szeretetben marad, az Istenben marad, s Isten is benne.”
(1Jn 4,16)

Szeptember

“Sz pen megalkotott mindent a maga idej ben, az r kk val s got is az emberi rtelem el t rta, de az ember m gsem tudja felfogni Isten alkot sait elej t l a v g ig, amelyeket megalkotott.”
(Pr d 3,11)

Okt ber
“Uram, el tted van minden k v ns gom, nincs rejtve el tted s hajt som.”
(Zsolt 38,10)

November
” s a szent v rost, az j Jeruzs lemet is l ttam, amint al sz ll a mennyb l az Istent l, felk sz tve, mint egy menyasszony, aki f rje sz m ra van fel kes tve.”
(Jel 21,2)

December
“Amikor megl tt k a csillagot, igen nagy volt az r m k.”
(Mt 2,10)

Szóljon hozzá