Kezdőlap / Napi Ige / 2013. április 26.

2013. április 26.

“Saulus pedig szintén javallta az ő megöletését” ( Ap.csel. 8: 1-3)

István diakónus  kivégzésével megkezdődik a keresztyének üldözése, melynek feje és vezére Saulus. Ő is egyetért a tanácstagokkal: halálra vele, hiszen lázító ez a szelíd lelkű István. Nincs szükségük olyanokra, akik fel akarják borítani a megszokott rendet, mást vallanak, mást akarnak,  mint az ősök, másokat is hálójukba akarnak keríteni, azt akarják, hogy az  egész Jeruzsálem utánuk menjen, a halálra adott Jézus követői legyenek.

A másságot és a mássá levést olyan nehezen fogadja el a többség. Azt hangoztatja, jól van ez úgy ahogy eddig volt, jobban tudták az ősök, hogyan kell élni, miként kell az Istent tisztelni, a megszokást, a hagyományt nem szabad feladni, múltjukról mondanak le, ha nem a megszokott úton járnak. Minden területen nehéz újítani, alapos harcot kell vívni azokkal, akik bele szoktak egy életritmusba vagy egy hagyományos vallásosságba. Még akkor is a régit akarják, ha érzik, hogy már terhes vagy helytelen, mert így kényelmesebb nekik  A kényelmet pedig senki sem szereti feladni.

A mennybe emelkedett Krisztus gondoskodott és gondoskodik övéiről. Akik megismerték Őt, olyan bátorságot kaptak Tőle, hogy senki és semmi meg nem állíthatta vagy némíthatta el őket, tették a maguk dolgát: hirdették az Igét. A hirdetett Igével mentették át az anyaszentegyházat a mába. Ma sem teszünk egyebet: hallgatva Krisztus szavára mondjuk, adjuk tovább az Ő üzenetét. Már nem üldözöttekként. Vajon a megnyert szabadság nem távolít-e el bennünket az örök igazságtól:” az élet és és élni akar”?…

Fodor Lajos,

Halmi

Szóljon hozzá