Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Velünk az Isten! – Esperesi vizitáció az esperesnél

Velünk az Isten! – Esperesi vizitáció az esperesnél

A református egyház törvénye értelmében háromévente legalább egyszer az esperesi vizitáció bizottság meglátogatja a gyülekezeteket. Kovács Sándor esperességének harmadik évére, szinte minden gyülekezetet meglátogatott már, ezen a héten a saját gyülekezete is sorra került.

A vizitációs bizottság tagjai: esperes, főgondnok, főjegyző, missziói előadó, katekétikai előadó, ifjúsági előadó és számvevő minden gyülekezet lelki és anyagi életét megvizsgálják annak érdekében, hogy még jobban és kevesebb akadállyal hirdettessék az evangélium. Az Egri Református Egyházközség szerdán esett górcső alá. Mind a presbitergyűlésen, mind az ezt követő istentiszteleten dicsérő szavak hangzódtak el, hiszen az esperes rengeteg egyházmegyei tennivalója mellett a gyülekezet minden korosztályával foglalkozik, családlátogat, bibliaórákat tart, gyülekezetet szervez, félretéve azt a tévhitet, hogy a lelkész feladata csak a vasárnapi istentisztelet, a többi napokon pedig szabadnapos.

Az istentiszteleten Keresztúri Sándor Zsolt katekétikai előadó, hiripi lelkipásztor hirdette Isten igéjét a 23. zsoltár alapján. Olyan Istenünk van, aki ha kell vesszővel és bottal fenyít bennünket, de mindenképpen a javunkat akarja, füves legelőkön nyugtat minket, és ha a halál árnyékának völgyében járunk is, nem félhetünk, mert velünk van – mondta a lelkipásztor. Király Lajos felszólalásában a gyülekezet türelmét kérte lelkipásztor-esperes iránt, mert ha az utóbbi időkben kevesebbet találják otthon, mint azelőtt, az csak azért van, mert az Atya dolgaival foglalkozik, csak most már húszezer lélek felett őrködve. Csűry Miklós ünnepnek nevezte az alkalmat, hiszen az egyházmegye főpásztorának vendégei lehettek, ugyanakkor köszönetet mondott azért az esperesnek, hogy a gyülekezettel együtt a hivatalt is gondoskodással, szeretettel, hűséggel vezeti. A presbitergyűlés és istentisztelet után elégedetten távozhatott a bizottság, buzdítva, bátorítva és Isten segítségét hívva a szolgálatra.

Minden szolgálati területen, vagy munkahelyen hasznos dolog az, ha ellenőrzést tartanak, de a keresztyén ember tudja azt, hogy állandó felügyelet alatt van és egyszer mindenért számot kell adnia. Ez nem félelemmel tudatosul benne, hanem bátorításként fogja fel, hogy sosincs egyedül. Velünk az Isten!

Szóljon hozzá