Kezdőlap / Napi Ige / 2012. május 9.

2012. május 9.

“Hogyha valaki újonnan vesz feleséget, ne menjen hadba, és ne vessenek reá semmiféle terhet, egy esztendeig szabad legyen az ő házában, és vidámítsa a feleségét, akit elvett”

(.Mózes 14: 5).

Olvasandó az egész 24. fejezet

Újabb törvények, amelyek inkább  a “világi” dolgokra vonatkoznak. Az első 5 versben a házasság kötést és az esetleges válásokat szabályozza az Ige. A református egyházban nem szentség a házasság, de ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy bármit megtehetünk házasságon belül vagy a házaséleten kívül. Isten világosan fogalmaz: ” Ne paráználkodj!” A mózesi törvény megengedi ugyan a válást, “illetlenség találása” esetén a férfinak jogában állott elbocsátania feleségét, váló levél kíséretében, amely bizonyíték volt az ellen az asszony ellen, akit paráznaságon kapott a férje.
A mai fiatalság körében a szabadosság uralkodott el a pár kapcsolat területén, sokan vagánykodnak azzal akár 18- 20 évesen , hogy hány fiúval vagy leánnyal volt ügye. Valósággal kiközösítik maguk közül azokat, akik meg akarják őrizni tisztaságukat annak, akit életük párjául rendelt az Isten. A menyasszonyi fehér ruha pedig a tisztaság jelképe…
Az 5. vers a család védelem kódexe is lehetne. Egy kerek esztendőben határozza meg azt az időt, amit mi “mézes heteknek” nevezünk. Ez idő alatt ne vegyen részt háborúban a férfi, nehogy özvegyen maradjon az asszony, felmentett a fiatal házasember az adókötelezettség terhe alól. Foglalkozzék a feleségével, “vidámítsa” – Károli szerint. Ez a törvény biztosította a szaporaságot is.
A mában azért születik népünknél olyan kevés gyermek, mert a fiatal házasok a körülményekre, a kilátástalanságra hivatkoznak. A gyermek áldás nem áll az első helyen, minden fontosabb nekik, mint a gyermek. A sok gyermekes családok semmivel sem szegényebbek, mint azok a családok, amelyekben nincs egyáltalán vagy csak egy gyermek létezik. Öröm egy olyan házban élni, amely mindig hangos a gyermek kacajtól vagy- zsivajtól.
Isten arra hív, hogy legyen nagy családod! Ámen.
Fodor Lajos
Halmi

 

 

Szóljon hozzá