Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Zeng a gy gy t batizi orgona – f l vsz zados cs nd ut n
[*~ alt *]

Zeng a gy gy t batizi orgona – f l vsz zados cs nd ut n

Felt madt a Batizi Reform tus Egyh zk zs g orgon ja. T bb vtizedes n mas g ut n s pjainak zeng s t avat s h laad nneps ggel szentelt k fel, k l n tett k el Isten dics s g re.

Vas rnap d lut n 14 rakor t bbek k z tt a 105. zsolt r hangjai csend ltek fel a 105 ves orgona szentel s n, majd a 105. zsolt r 2. verse alapj n Cs ry Istv n a Kir lyh g mell ki Reform tus Egyh zker let f p sztora hirdetett Ig t: ” nekeljetek n ki, zengedezzetek n ki, besz lj tek el minden csodat tel t!” A t rt nelmi zsolt r szavai alapj n, mely a kiv lasztottak let b l t r r szleteket az olvas el , az igehirdet elmondta: nem mindegy, hogy kinek nekel nk. Az Istennek nekl ember ki nekli mag b l a bajokat, lelki gondokat, de az nekl s hallat n is gy gyulni k pes, s t a k z s nekl s, zeng s pedig mindezt fokozottan teszi.

A batizi reform tus templom orgon ja 1912-13-ban Rieger Ott budapesti orgonagy r ba p lt. Az egyh znak Kiss K lm n s neje T th Piroska adom nyozta. Ma is az eredeti llapot ban van, megfelel min s gi anyaggal volt p tve. A fel j t s az orgona eredeti inton ci j nak szellem ben t rt nt Moln r J zsef orgona p t keze munk jak nt, aki szint n jelen volt s k sz nt tte a gy lekezetet.

A fel j t s bukaresti kultuszminiszt rium-, a batizi nkorm nyzat t mogat sa s a h vek ldozatos adom nya nyom n Isten ld s val t rt nt meg.

Az nnepi istentiszteleten az orgon t Genda rp d Szabolcs petty ni lelkip sztor, majd Kiss Zolt n ny regyh zi orgonam v sz sz laltatta meg. Ut bbi fi val, – a Virtu zok tehets gkutat verseny d nt s vel, Kiss Benedek M t val, aki furuly n k zrem k d tt, – vezette a gy lekezetet a zene sz rnyai. T bben becsukott szemmel, im dkozva hallgatt k a koncertet.

Erdei D. Istv n parlamenti k pvisel , a rendezv ny f v dn ke felk sz lt a reform ci s az orgona t rt net b l, annak egyn h ny mozzanat t k z lte az nnepl kkel. Muresan J nos batizi polg rmester besz de ut n M th R bert a Szatm ri Reform tus Egyh zmegye lelk sz rtekezlet nek eln ke k sz nt tt a lelkip sztorok nev ben, s abb li r m t fejezte ki, hogy egyes reform torok orgonarombol terve meghi sult.

Meghat s szimbolikus jelenet k vetkezett ezut n: Kir ly Rebeka a gy lekezet nev ben az orgona nnep lyes tv tel re biztatta az j k ntort, a kulcsot K nya Gyula egyh zk zs gi gondnok adta t. T r k M t a buzd t szavak ut n el is kezdte a szolg latot. Dics retes, hogy egy alig k tsz z lelkes gy lekezetnek, mint a batizi, szakk pzett, szolg latk sz k ntora van.

Kir ly Lajos esperes, h zigazda lelkip sztor ezt k vet en nnepi agapp ra h vta az egybegy lteket s megh vottakat. Egy jabb megval s t st tudhat teh t maga m g tt Batiz reform tus gy lekezete, mely rt egyed l Isten a dics s g!

Szóljon hozzá