Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Vizitáció Szamoskóródon

Vizitáció Szamoskóródon

Szamoskóródon járt a Szatmári Református Egyházmegye Vizitációs Bizottsága. Király Lajos esperes, Kiss József főjegyző, Puskás Csaba főgondnok, Győrbíró Sándor katekétikai előadó és Rácz Ervin ifjúsági előadó. Szilágyi István Róbert napokkal előtte átnézte a könyvitelt.

Erdei-Árva István lelkipásztor fogadta a csapatot és vezette körbe a gyülekezetben a látogatókat. Az elmúlt tíz esztendőben szinte csodaként élhették meg a fizikai és lelki fejlődést a Szamos-menti gyülekezetben: megújult templom, parókia, gyülekezeti ház, ezután pedig a parókia bővítését tervezik.

A szerdán 18 órakor kezdődő istentiszteleten Kiss József főjegyző hirdette az Igét: „A hét első napján, amikor összegyűltünk a kenyér megtörésére, Pál prédikált nekik, és mivel másnap el akart menni, a tanítást megnyújtotta éjfélig. Elég sok lámpás volt abban a felső szobában, ahol összegyűltünk. Egy Eutikhosz nevű ifjú pedig, aki az ablakban ült, mély álomba merült, és mivel Pál sokáig prédikált, az álom úgy elnyomta, hogy leesett a harmadik emeletről, és holtan szedték föl. Pál pedig lement, ráhajolt, magához ölelte, majd azt mondta: Ne nyugtalankodjatok, mert a lelke benne van. Azután fölment, megtörte a kenyeret, és evett, majd sokáig, egészen virradatig beszélgetett velük, és akkor indult el. Az ifjat pedig élve hozták fel, és egészen megvigasztalódtak.” (ApCsel 20,7-12)

A gyülekezet létszámához képest nagyon szép számban érkeztek el a hívek a templomba. Talán a vizitációk folyamán az egyházmegyében arányaiban ők a csúcstartók. Ami egészen különleges, több férfi volt a templomban mint nő. Ez szinte minden más gyülekezetben fordítva van. Reménytelien néz a jövőbe az a gyülekezet, ahol az apák az Atyát szólítják és rábízzák életüket.

Szóljon hozzá