Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Vizitáció Ombodon

Vizitáció Ombodon

Ombodon járt legutóbb a Szatmári Református Egyházmegye Vizitációs Bizottsága.

Jobb Domokos helyi lelkipásztor, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület ifjúsági előadó tanácsosa, aki egyben egyházmegyei tanácsos is, fogadta a bizottságot. Király Lajos esperes, Nagy Erika missziói-, Győrbíró Sándor katekétikai- és Rácz Ervin ifjúsági előadó vizsgálódott a gyülekezetben. Az 5 órakor kezdődő presbitergyűlésen elhangzott, hogy a Csak igy tovább! ott nemcsak biztatás, hanem elismerés is az elmúlt évek munkájáért, fizikai és lelki téren, a korcsoportok minden területén való buzgó szolgálatért.

A 6 órakor kezdődő istentiszteleten Rácz Ervin a napi Ige alapján prédikált: „Ezeket azért mondom nektek, hogy meg ne botránkozzatok. A zsinagógákból kizárnak titeket, sőt eljön az óra, amikor mindaz, aki megöl titeket, azt hiszi, hogy Istennek tetsző szolgálatot végez; és mindezt azért teszik, mert nem ismerték meg sem az Atyát, sem engem. Ezeket pedig azért mondom nektek, hogy amikor eljön ez az óra, emlékezzetek rá: én megmondtam nektek. Ezeket azért nem mondtam nektek kezdetben, mert veletek voltam.” Jézus elmondta a tanítványainak, hogy mi vár rájuk, nem mondhatják Jeremiással együtt azt, hogy: rávettél Uram. Ma a keresztyénüldözéstől, térben és időben távol vagyunk. Ez hálára késztet. Ehhez képest mégis sokszor erőtlen a keresztyénségünk. Ugyanakkor elhangzott: Aki meg tud sértődni, az nem jézusi módon viselkedik. Végül Király Lajos esperes köszöntötte a gyülekezetet.

Szóljon hozzá