Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Vizitáció Halmiban

Vizitáció Halmiban

A Halmi Református Egyházközséget látogatta meg szerdán az egyházmegye vizitációs bizottsága.

Délután 15 órakor Elek Arnold lelkipásztor, valamit az egyházközség gondnokai várták a bizottságot, akik örömmel tapasztalták az elmúlt évek lelki és fizikai fejlődését.

A presbitergyűlést követően 18 órakor istentiszteletre került sor, melyen Kiss József egyházmegyei főjegyző hirdette az Igét az Efézusi Levél 1. részének 9. és 10. verse alapján: „Megismertette velünk akaratának titkát az ő jó kedve szerint, amelyet előre elhatározott magában, az idők teljességének rendjére nézve, hogy Krisztusban mindeneket egybeszerkeszt, mind amelyek a mennyben, mind amelyek a földön vannak.” A titok megismerése abban rejlik, hogy elfogadjuk Jézus Krisztus értünk történő áldozatát, aki helyrehozza emberi kapcsolatainkat.

Király Lajos esperes és Puskás Csaba főgondnok is Igével köszöntötte a gyülekezetet, majd a gyermekek énekes bizonyságtétele következett. Jelen volt még Nagy Erika missziói előadó, Szilágyi István Róbert számvevő és Rácz Ervin ifjúsági referens.

Szóljon hozzá