Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Visky Ferencre emlékeztek Egriben

Visky Ferencre emlékeztek Egriben

Visky Ferencre az erdélyi református ébredés egyik szellemi vezetőjére emlékeztek születésének 101. évfordulóján az Egri Református Egyházközség parókiáján elhelyezett emléktáblája előtt.

Hétfőn délután 17 órától Kereskényi Sándor muzeológus, aki az emlékező alkalom egyik szorgalmazója volt, kérte meg Kovács Sándor helyi lelkipásztort az ünnepség levezetésére, aki köszöntés után továbbadta a szót Márton Zsuzsanna polgármesterasszonynak, aki egyben a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének elnöke is, és aki kifejtette, hogy fontosnak tartja a község szülötteinek, így Csűry Bálintnak és Visky Ferencnek az emlékezetét.

Király Lajos a Szatmári Református Egyházmegye esperese a következő igeversrészlettel köszöntötte az emlékezőket: „ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.” (1Kor 11,24b). Az elöljáró elmondta, hogy az elmúlt esztendőben a jézusi parancs gondolatvilágában cselekedtek, amikor az emléktábla-avató ünnepségen Visky Ferencre és rajta keresztül magára Isten Fiára, Jézus Krisztusra emelték tekintetüket. A krisztusi kérés a maga ismétlési rendszerével liturgiát és rítust teremtett az egyházban az évszázadok során, amely többek között a második világháború szörnyűségeit megélt Viktor E. Frankl pszichiáter által alkotott egzisztenciális vákuum érzésének ma is érezhető hatásaitól is védi a keresztyéneket. Hasonló keserű élményeket élt át Visky Ferenc lelkipásztor is, akit a megtestesült Ige tartott életben és adott számára reménységet a megpróbáltatásokban. Az egyházi liturgiában megjelenő szimbolikus kommunikáció, az érzelmi megtapasztalás, a támogató-közösség a gyógyulást hivatott terápiás hatásával igyekszik elősegíteni a vákuumban lévő embert és annak őt szorító érzéséből kimozdítani.

A következő gondolatokkal zárta az esperes a köszöntőjét:: „Keresztyén testvéreim! Isten gazdag áldását kérem mindannyiunk életre, Visky Ferenc lelkipásztor testvérünk emlékére, aki azon fáradozott, hogy Krisztus akaratát szólja és cselekedje azért, hogy a megüresedett életek, a mérhetetlen értelmetlenségi érzést és üresség helyére Krisztus kerüljön”.

Végül Puskás Csaba egyházmegyei főgondnok a napi Igével köszöntött: „Ekkor megjelent neki az ÚR angyala, és ezt mondta: Az Úr veled, erős férfiú!” (Birák 6,12) Az Ige alapján a főgondnok elmondta, hogy Visky Ferenc ezzel az Igével visszakérdezne: Az Úr veled?

A köszöntések után a Szatmári Református Egyházmegye nevében Király Lajos esperes és Puskás Csaba főgondnok, Egri község nevében pedig Márton Zsuzsanna polgármester és Kovács Sándor lelkipásztor koszorúzott a tavaly elhelyezett emléktábla előtt.

Szóljon hozzá