Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2021. január 26.

Velünk az Isten – 2021. január 26.

“Ettől fogva tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem jártak vele többé. Jézus ekkor megkérdezte a tizenkettőtől: Vajon ti is el akartok menni? Simon Péter így felelt: Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad. És mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek Szentje. Jézus így válaszolt nekik: Vajon nem én választottalak ki titeket, a tizenkettőt? Egyikőtök mégis ördög. Júdás Iskáriótesre, Simon fiára értette ezt, mert ez akarta őt elárulni, egy a tizenkettő közül.” (Ján 6,66-71)

A Jézust követő tanítványok a legjobb helyen voltak, hiszen ők kapták ajándékba a legbölcsebb tanítót és barátot. Ezek a tanítványok nem csak a földi élet helyes ösvényén való járást, hanem a mennyek országába való bejutás lehetőségét, az örök életet kaphatták meg és adhatták tovább. Júdás erről az útról tért le, mert számára nem a lelki ajándékok elfogadása, hanem a harminc ezüstpénz (és a korábbi sikkasztások) ragyogása volt fontos, amely pillanatnyilag ugyan örömöt, de hosszútávon pusztulást okozott. Jézus tanítása mindig helyes tükröt tart az ember elé, amelyben megláthatjuk önmagunkat, hibáinkat, téves ösvényeinket és az ezekből való kijutás irányát. Ehhez egészen közel kell maradnunk Jézushoz, értenünk és magunkévá kell tennünk tanítását, az életünkre vonatkozó szabályokat. A mai Ige arról szól, hogy a tanítványok közül sokan nem értik, csalódnak Jézusban, amelynek következtében végleg elhagyják őt. Amikor a szívben Jézus helyét felcseréli az én, a földi kincsek, megrögzött véleményeim stb. csalárdsága, akkor az ember hátat fordít az “örök életnek.” Legyen érvényes a krisztusi kijelentés: Maradjatok énbennem és én tibennetek” (Jn 15,4a). Ámen.

Ilonczai Zsombor,

Szárazberek

Szóljon hozzá