Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2021. január 17.

Velünk az Isten – 2021. január 17.

„De maga az Atya is, aki elküldött engem, bizonyságot tett rólam. A hangját nem hallottátok soha, az arcát sem láttátok, és igéje sincs maradandóan bennetek, mert nem hisztek annak, akit ő elküldött. (János 5,37-38)

Izraelben, ha valakit megvádoltak legalább két tanúra volt szükség ahhoz, hogy a vádat megerősítsék és elfogadják. Jézus igazsága mellett már négy tanú tesz bizonyságot (Keresztelő János, Jézus tettei, az Atya és az Írások), de vannak, akik most sem tudnak hinni nekik. Alapigében az Atya tanúvallomását olvashatjuk. Ő az, aki minden bizonyságtételnek a forrása. János nem ír Jézus megkereszteléskor megszólaló mennyei hangról, ezért nem erre kell itt gondolnunk, hanem az Úr beszédéire és tetteire, amelyek tökéletes összhangban vannak egymással. A zsidók a legnagyobb tanúvallomásnak sem hisznek, bár buzgón tanulmányozzák Isten szavait. Ma Jézusban van jelen Isten közöttünk, de mi sem láthatjuk meg, ha nem hiszünk neki. Az ő szavai fognak majd vádolni minket is.

John Wesley, a 18. század egyik híres prédikátora sokáig gyötrődött belső konfliktusa miatt. Teológiai felkészültsége és buzgalma megfelelt egy írástudó, farizeus igyekezetének, mégis szolgálatának kezdetén nyugtalanság jellemezte, mert nem volt biztos abban, hogy bűnei meg vannak bocsátva, és teljesen Isten vezetésére bízta volna magát. Bizonytalan volt igehirdetésének értelme és örök élete felől. Amikor áthajózott az óceánon, hogy Amerikában a pogány indiánokat hitre térítse, elmondása szerint meglepődve hallgatta a herrnhuti mozgalom egyik vezetőjének kérdését: „Ismered-e Jézus Krisztust?” Wesley egy ideig hallgatott, majd azt mondta: „Tudom, hogy Ő a világ Megváltója.” „Igaz”, mondta a vezető, „de felismerted-e, hogy téged is megváltott?” Azt felelte: „Remélem, azért halt meg, hogy megszabadítson.” Még azt kérdezte: „Ismered önmagadat?” Ekkor a prédikátor így felelt: „Ismerem”, de érezte, hogy szavai üresek voltak. Wesley megtérése után elmondta, hogy nyugtalanságának oka az volt, hogy úgy ment el Amerikába hitre téríteni indiánokat, hogy maga sem volt az élő Istenhez térve.

Jézus beszélgetőpartnerei szemtől szemben látták és hallották a bizonyítékokat, mégsem ismerték fel az Urat, mert csak értelmükkel akarták megérteni azt, ami ésszel felfoghatatlan. Felismerted-e, hogy téged is megváltott? Ezt csak elfogadni lehet: hittel, szívvel és Lélekkel. Ámen.

Kiss Szabolcs,

Apa

Szóljon hozzá