Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2021. január 16.

Velünk az Isten – 2021. január 16.

“Ha én teszek bizonyságot magamról, az én bizonyságtételem nem igaz. Más az, aki bizonyságot tesz rólam; és tudom, hogy igaz az a bizonyságtétel, amelylyel bizonyságot tesz rólam.  Ti elküldtetek Jánoshoz, és bizonyságot tett az igazságról. De én nem embertől nyerem a bizonyságtételt; hanem ezeket azért mondom, hogy ti megtartassatok. Ő az égő és fénylő szövétnek vala, ti pedig csak egy ideig akartatok örvendezni az ő világosságában.  De nékem nagyobb bizonyságom van a Jánosénál: mert azok a dolgok, amelyeket rám bízott az Atya, hogy elvégezzem azokat, azok a dolgok, amelyeket én cselekszem, tesznek bizonyságot rólam, hogy az Atya küldött engem.“ (János 5,31-36)

János bizonyságtétele. Keresztelő János fantasztikus személyiség volt. Ő nem önmagát hirdette és ünnepeltette, hanem Jézus Krisztus útegyengetőjeként szolgált. Öröme abban teljesedett ki, hogy Krisztust engedte növekedni, ő pedig tudott alábbszállani. János bizonyságot tett  Jézus Krisztusról: Íme az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit.  Ebben a bizonyságtételben az a gyönyörű, hogy ezt követően több tanítványa Krisztus követőjévé vált. Testvéreim, mi tudjuk –e Isten ügyét és anyaszentegyházát ilyen örömmel és önzetlen szeretettel szolgálni ? Tudunk-e azért a célért küzdeni, hogy Ő növekdjen és ezzel szemben mi tudunk –e alábbszállani?  Adja meg a Mindenható, hogy Keresztelő Jánoshoz hasonlóan egy célért éljünk: Krisztust felvállalva, Róla bizonyságot téve hirdessük az Ő nagyságát és Istenségét.

II.

Minden emberi bizonyságtétel felett áll a cselekedetek által való bizonyságtétel. Jézus Krisztus Keresztelő János kérdését követően a következőket mondja: Menjetek el és jelentsétek Jánosnak, amiket hallottok és láttok : A vakok látnak és a sánták járnak. A poklosok megtisztulnak és a siketek hallanak. A halottak feltámadnak és a szegényeknek az evangélium hirdettetik (Mt. 11.). Ezek a cselekedetek és csodák – és nem az emberi szavak – mutatják meg Jézus igazi voltát: Ő a várt Messiás, Isten testet öltött szeretete, Immanuel. Ő az áldott Orvos, feltámadás és élet Ura! Ő az, akinek van hatalma letenni és ismét felvenni az életét, és Ő az, aki számodra is megnyugvást, gyógyulást és örök életet ígér. Higgy abban a Jézus Krisztusban, kiről a cselekedetei tesznek bizonyságot és szenteld Neki bátran életedet, hogy általa örök életed legyen.  Ámen.

Genda Árpád Szabolcs,

Pettyén

Szóljon hozzá