Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2020. szeptember 8.

Velünk az Isten – 2020. szeptember 8.

“Dávid ezután elmenekült a Rámá mellett levő Nájótból. Elment, és ezt mondta Jónátánnak: Mit követtem el, mi az én bűnöm, mi az én vétkem apáddal szemben, hogy az életemre tör? Ő azt felelte neki: Dehogy fogsz meghalni! Hiszen nem tesz apám semmit sem, amit föl ne tárna előttem. Miért titkolná el apám előlem éppen ezt a dolgot? Az nem lehet! De Dávid meg is esküdött, és ezt mondta: Jól tudja apád, hogy te jóindulattal vagy irántam, ezért azt gondolta: Ne tudja meg ezt Jónátán, mert elszomorodik. De az élő Úrra és az életemre mondom, hogy csak egy lépés választ el engem a haláltól! Jónátán így felelt Dávidnak: Amit csak kívánsz, megteszem érted! “ (1Sám 20,1-4)

Dávid tudja, hogy a királlyal szemben nem követett el semmi olyasmit, ami esetleg büntetést vagy halált idézne elő, de erződik kérdéseiben, hogy Saul haragját nem érti, ezért óvatos. Érzi, hogy helyzete egészen bizonytalan, amiért Jónátánhoz siet a további teendők megbeszélésére. Dávid önvizsgálatra, alázatra, a halál elfogadására is kész, ha bűnösnek találnák. Ezeknek a kérdéseknek a felvetése és megvizsgálása lényeges. Dávid nem gonosztevő, nem pártütő, Isten ellen sem követett el semmit. A legnagyobb bűne, hogy Isten kiválasztotta és eszközként kívánja felhasználni népe megmentéséért. Jónátán bizalommal van apja iránt, és nem látja az eddiginél veszélyesebbnek a helyzetet. Mégis enged Dávid meggyőző érveinek, nem vitatkozik, hanem legteljesebb támogatásáról biztosítja barátját. Mi is éreztük, hogy jótetteinkért előtérbe helyeztetett életünk, úgymond felfigyelt reánk a környezetünk, elismertek. Azután jött valaki, aki puszta irigységből kezdett mindent lerombolni, amit emberként felépítettünk. A kérdés az, hogy ilyen helyzetben vannak mellettünk Jónatánok? Van őszinte, érzéseinket megértő barátok, akik Isten igazságát képviselik? Jónatán nem köt alkút apjával, vállalja a gerincességet és közbenjár. Ámen.

Ilonczai Zsombor,

Szárezberek

Szóljon hozzá