Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2020. szeptember 13.

Velünk az Isten – 2020. szeptember 13.

Erre Dávid azt mondta Abigailnak: Áldott legyen az ÚR, Izráel Istene, aki ma elém küldött téged! Áldott legyen a tanácsod, és áldott légy te magad is, hogy a mai napon megakadályoztál abban, hogy gyilkosságba essem, és saját kezemmel szerezzek magamnak elégtételt!” (1Sám. 25, 32-33)

       Dávid bujdosása közben nem csak magára gondol, hanem másokra is. Hasonló helyzetben a legtöbb ember menti a saját irháját, nemhogy másokra is kiterjedjen a figyelme. Szorongatott helyzetben is igyekszik jót tenni: Nábál pásztorait és juhait védelmezi és őrzi a rablók támadásaitól.

    Ebben is a Krisztus előképe Dávid. A mi Urunk egész életében másokért élt és halt. Kevéssel az előtt, hogy kilehelte a lelkét, ott a golgotai kereszten, még tudott imádkozni ellenségeiért: Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekesznek! A szörnyű kínök között anyjáról és tanítványáról gondoskodott, egymásra bízva őket.

    Jótett helyébe jót várj alapon szolgálataiért jogos fizetséget várt Dávid, de nem kapta meg. Ekkor bosszúra szánja el magát és egy nagyobb csapattal Nábál ellen indul. A gyilkosság szörnyű bűnétől Abigail, a Nábál felesége menti meg Dávidot. Ajándékokkal megy Dávid elé és alázatos szavakkal lebeszéli gonosz szándékáról. Emlékezteti Dávidot arra, hogy a bosszúállás nem az ember dolga, hanem Istené. És Dávid enged az asszony szavának.

    Íme az Istennel szoros kapcsolatban álló ember magatartása: minden helyzetben tudja, mit kell tenni. Abigail nemcsak szép ábrázatú és esszes, hanem bölcs is. Engedi, hogy az Isten vezesse. Bárcsak minket is mindig Isten irányítana, mert akkor sok bajt elkerülnénk illetve megelőznénk a magunk és mások életében. Ámen.

                                                                                            Szilágyi Balázs,

                                                                                            Szatmár-Láncos

Szóljon hozzá