Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2020. szeptember 1.

Velünk az Isten – 2020. szeptember 1.

„A nép azonban így szólt Saulhoz: Jónátán haljon-e meg, aki ezt a nagy szabadulást szerezte Izráelnek? Távol legyen tőlünk! Él az ÚR, hogy egyetlen hajszála sem eshet le fejéről a földre, mert Isten segítségével vitte véghez ezt ma. Így mentette meg a nép Jónátánt a haláltól.” (1Sám 14, 45)

Olvasandó 1 Sám.14,36-52

Sault Isten választotta népe első királyává, aki még kiválasztottsága előtt megtanulta, hogy meg kell kérdezni az Urat, hogy merre menjen és hogyan. Királyságában, Istene által győzelemre vitt harcaiban az idegen népekkel: magabiztossá, Istentől eltávolodóvá tette, aki már nem hallgatott a próféta, az Isten emberének figyelmeztetésére.

Milyen hamar megfeledkezik az ember az életét teremtő és megtartó Istenéről!

A népszerűség, a hatalom, a siker önhitté, konokká tud tenni, eltávolít Attól bennünket, Aki jobban tud mindent és nekünk mindig jót akar. Akinek a szeretete és hatalma nélkül nem győzhetünk a harcainkban. A bűn és a világ kísértéseivel vívottakban csak Vele győzhetünk, mert nekünk nem akárkivel van tusakodásunk!

Egy apa és fia állnak előttünk. Az egyik Isten embere volt, a másik azzá válik éppen. Jonatán talán az édesapjától tanulta, hogy meg kell kérdezni az Isten emberét a Mindenható akarata felől. Az elmúlt hetekben konfirmáció volt gyülekezeteinkben. Vajon hányszor ismétlődött meg ez a történet a keresztyén családok életében, hogy egy szülő eltávolodik, egy fiú hallgat az Istenre, vagy éppen fordítva?  Azért áll ma előttünk emlékeztetőként ez a történet, hogy mindig   vegyük figyelembe mit tud adni az Úr nekünk. Jonatán neve ugyanis azt jelenti az Úr adta.

Ne feledkezzünk el róla: Isten családja és gyermekei csak úgy lehetünk, ha hisszük: Isten irányítja a harcok eredményét a mi életünkben is, és ez túlhalad az ember minden elvárásán és gondolatán!

A hit útján elhívást kaphatunk arra, hogy előre haladjunk, vagy pedig nyugodtan viselkedjünk.

Az Úr, ahogy mindig is cselekszik, válaszol hitünknek! Így tegyük kezébe a mindennapjainkat, az idei őszt, családtagjainkat, a jelen zűrzavaros helyzetét, az idei tanévet,… mindent!

Ámen.

Nagy Erika,

Sárközújlak

Szóljon hozzá