Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / “Nem hagyok fel az érettetek való könyörgéssel” – Sipos Miklós

“Nem hagyok fel az érettetek való könyörgéssel” – Sipos Miklós

„Áldjon őt, mert az Úr mindent oly szépen intézett” (MRÉ 348.) – csendült fel az ének vasárnap délelőtt a Németi református templomban Sipos Miklós tiszteletbeli esperes, németi lelkipásztor nyugdíjba vonulása előtti utolsó istentiszteletén. Az egyházkerület, az egyházmegye, a város és a megye is képviseltette magát, a tele templomban szem nem maradt szárazon.

Csűry István a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke hirdette először Isten Igéjét: „mert aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül… A hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által.” (Róma 10,13.17) Ünnep van, nyugdíjba vonulás ünnepe. Nem véletlenül használta igehirdetésében ezt a szót, mert Sipos Miklós szolgálatában meg lehetett látni, a küzdő, imádkozó, gyülekezetet építő, családot fenntartó, olyan embert, aki valóban hiányozni fog az egyházkerületnek, az egyházmegyének, a gyülekezetnek, az Ige pedig erőt ad a jövőbe tekinteni is és segítségül hívhatjuk továbbra is az Ő nevét, ad üdvösségről szólva.

Az igehirdetést követően Sipos Miklós köszöntötte az egybegyülteket, majd a kórus szolgálata után Király Lajos esperes a Zsoltárok könyve 41. részének 2. és 14. verseit olvasta: „Boldog, a ki a nyomorulttal törődik; a veszedelem napján megmenti azt az Úr. Az Úr megőrzi azt és élteti azt; boldog lesz e földön… Áldott az Úr, Izráelnek Istene öröktől fogva mindörökké. Ámen, ámen!” A lelkipásztori szolgálat központi gondolata a szeretettel átitatott Isten dicsőítésé és az ember szolgálata, azaz – ahogyan a Zsoltáríró is fogalmaz „a nyomorulttal való törődés”. Sokatmondó és önmagáért beszél, hogy Nt. esperes urat egymás után háromszor választották meg az egyházmegye élére, esperessége után is megtalálta helyét az adminisztrációs gyűléseken, és az esperesi tisztsége alatt a konfliktusokot sikerült megoldani fegyelmi eljárások nélkül. „Szilágyi Éva leköszönő igazgatónő mondta esperesi ciklusom elején: Lajoskám, nem lesz könnyű túlszárnyalni Sipos esperes munkásságát. Igen magasra tette a lécet. Milyen szép keretet kapott a lelkipásztori szolgálata: a Szatmárnémeti-Németi Egyházközségben kezdődött 1979-ben segédlelkészként, és itt is kerül pont és ámen a fungens lelkipásztori szolgálat végére. A Szatmári Református Egyházmegye nevében hálát és köszönet mondok a lelkipásztori és az esperesi szolgálatért, az egyházmegyénk megszervezéséért, az ingatlan visszaigénylési harcokért, a zsinat állandó tanácsában, a kánonjogi bizottságában betöltött fontos szerepért, továbbá a családja valamennyi tagjának az ön támogatásáért. Kívánunk jó egészségben és megelégedéssel eltöltendő boldog és áldott nyugdíjas éveket! – fogalmazott Király Lajos esperes.

Kereskényi Gábor Szatmárnémeti polgármestere és a Németi gyülekezet tagja az alábbi gondolatokkal búcsúzott: „Sipos Miklós nem csak kiváló lelki gondozó volt, hanem fáradhatatlan építő is, akivel bármikor el lehetett beszélgetni a világi dolgokról, aki a társadalmi munkából is bőven kivette a részét. A Németi gyülekezetnek komoly múltja van, az utóbbi évek beruházásai pedig azt bizonyítják, hogy jövője is lesz, mert ezt a jövőt tervezik és építik a lelkiismeretes lelkek és a szorgos kezek. Esperes úr! Köszönetet mondunk mindazért, amit városunkért, közösségünkért tett. Isten áldja meg Önt ezért. Kívánom, hogy ez élete következő szakaszát kísérje nyugalom, béke és egészség, az Úr áldása legyen Önön és családján.”

Nem kiköszönve, mert marad a gyülekezetben, de zárszóként az ünnepelt a Sámuel első könyve 12. részéből olvasta az Igét: “Tőlem is távol legyen, hogy felhagyjak az érettetek való könyörgéssel…”  Akárcsak Sámuel népének, Sipos Miklós lelkipásztor a gyülekezetnek elmondta, továbbra is imádkozni fog értük és csendes útjelző táblaként mutatja az utat azoknak, akik hajlandóak hallgatni a jó szóra. „Isten nyit egy új korszakot előttem. Meg vagyok róla győződve és teljes bizonyossággal vallom azt, hogy az Úr Isten országában és előtte egy idős ember sem felesleges. Akinek fogyatkozni is kezd az ereje, nem értéktelen az Ő országában.” – mondta Sipos Miklós.

Isten adjon neki és nagytiszteletű asszonynak, valamint az egész családnak boldog, hosszú, örök életet!

Szóljon hozzá