Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2020. október 6.

Velünk az Isten – 2020. október 6.

“Történt ezek után, hogy meghalt az ammóniak királya, és utána a fia, Hánún lett a király. Dávid így gondolkodott: Szeretettel bánok Hánúnnal, Náhás fiával, mert az ő apja is szeretettel bánt velem. Elküldte tehát Dávid az udvari embereit, hogy megvigasztalják apja halála miatt. Amikor megérkeztek Dávid udvari emberei az ammóniak országába, ezt mondták az ammóniak vezérei uruknak, Hánúnnak: Azt hiszed, apádat akarja megtisztelni Dávid, hogy vigasztalókat küldött hozzád? Inkább azért küldte hozzád Dávid az udvari embereit, hogy ezt a várost kifürkésszék, kikémleljék és elpusztítsák! Elfogatta azért Hánún Dávid embereit, szakálluk felét lenyíratta, ruhájuk felét fenekükig levágatta, és visszaküldte őket. Amikor ezt jelentették Dávidnak, eléjük küldött, és mivel igen csúffá tették azokat az embereket, ezt üzente nekik a király: Maradjatok Jerikóban, amíg meg nem nő a szakállatok; azután térjetek vissza!” (2 Sám10,1-5)

Dávid nem felejti el, hogy voltak királyok, akikkel jó viszonyt ápolt, és amikor ezek közül a ammóniak királya eltávozik az élők sorából, akkor az udvariassági szokásoknak megfelelően részvétnyilvánító, és egyben üdvözlő követséget küld az új uralkodóhoz. Az örökös király tanácsadói azonban nem bíztak Dávidban, és féltették országuk függetlenségét. A követeket kémkedéssel gyanúsították, és óvatosságra intették királyukat, rosszhiszeműséggel nagy veszedelem előidézői lettek. A fiatal király azonnal lép, nem óvatos, hanem felelőtlen és megszégyeníti Dávid követeit gúnyt űzve belőlük. A szakáll az ószövetségben a felnőtt férfi, a férfiasság jele volt, amit a zöldfülű ammón megcsonkít. Ezzel nem csak megszégyenítették, hanem a gúny szimbólumává tették ki Dávid követeit. Ehhez járult a ruha alsó részének a levágása, ami önmagában is igen nagy megszégyenítés volt, hiszen a győztes hadvezérek alkalmazták mindezt a leigázott hadifoglyokon. Hánún ezáltal felrúgta apja és Dávid közötti jó diplomáciai kapcsolatot, amiért Izráel királya jogi elégtételt követel, és háborút indít. Igénk a felelős életre buzdít, és egyben figyelmeztet, hogy rossz döntéseinknek olykor “háború ízű” következményei lehetnek. Isten legyen a mi bölcs tanácsadónk! Ámen.

Ilonczai Zsombor,

Szárazberek

Szóljon hozzá