Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Őszi vezetőségi találkozó – megjelent a nőszövetség Jubileumi Emlékkönyve

Őszi vezetőségi találkozó – megjelent a nőszövetség Jubileumi Emlékkönyve

2020. szeptember 26-án a Zilah-Ligeti református templomban őszi vezetőségi találkozót tartott az egyházkerület nőszövetsége.

A Szatmári Református Egyházmegyét hatan képviselték a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Nőszövetségének Őszi Vezetőségi Találkozóján: Bogya Kis Mária KREK elnök, Nagy Erika emei. elnök, Sipos Erzsébet, Szeles Katalin, Gyapai Klára alelnökök, Genda Bernadett titkár. A kilenc egyházmegyéből nyolc képviseltette magát, egyedül Temesvár hiányzott. Nyáron a járvány miatt nem tarthatták meg Zilahon a Nyári Nőszövetségi Konferenciát, nem ünnepelhettek együtt a Nőszövetség Újjáalakulásának 30-ik évében, de megjelent a nőszövetség Jubileumi Emlékkönyve, amelyet meg lehet rendelni az egyházmegyei nőszövetségi elnöknőknél. „Hiányzott a találkozás, jó volt együtt lenni, tanácskozni és imádkozni a járvány miatt szenvedő belmissziói szolgálatokért. Imádkozzunk a járvány elmúlásáért! Hiszen, ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?” – fogalmazott Nagy Erika egyházmegyei missziói előadó, egyházmegyei nőszövetségi elnök, sárközújlaki lelkipásztor.

“Szeptember 26-ra készült el a Jubileumi Emlékkönyvünk, amely  a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Nőszövetségének 30 éves szolgálatát foglalja magába.  A zilahi találkozón  sikerült bemutatni és átadni a nőszövetségi elnökség tagjainak. Szeretnénk minden egyházközség számára egy – egy tiszteletpéldányt eljuttatni, és vásárolni is lehet belőle. Szeretettel ajánljuk könyvünket minden kedves olvasónak. Isten áldásával.” – jelezte Bogya-Kis Mária egyházkerületi nőszövetségi elnök.

Emlékezzél meg az egész útról, amelyen hordozott téged az Úr, a te Istened…“ (5. Mózes 8,2/a) igei mottó alatt találkozott a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Nőszövetsége Vezetőségének tagjait és az egyházmegyék Nőszövetségi Elnöksége. A találkozó témája: a Nőszövetség harminc éves szolgálatára való visszatekintés, és Isten megtartó kegyelméért való hálaadás. Igét hirdetett Bogya-Kis Mária, köszöntött Vinczéné Pálfi Judit egyházkerületi missziói előadó tanácsos és Szász Bálint Róbert zilahi esperes. A helyi gyülekezetet bemutatta Oláh Mihály lelkipásztor. Előadást tartott Csűry István a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke A belmisszió aktuális kérdései a Királyhágómelléki Református Egyházkerület életében címmel, majd munkamegbeszélést tartottak: az elmúlt harminc év szolgálatának kiértékelése, jövőtervezés: Hogyan tovább Nőszövetség? – témában. A záró áhítatot Oláh-Szánthó Júlia zilahi egyházmegyei nőszövetségi elnök tartotta.

Szóljon hozzá