Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2020. november 24.

Velünk az Isten – 2020. november 24.

“Megszólalt a témáni Elífáz, és ezt mondta: Szólhat-e a bölcs, ha tudása légből kapott, és csak keleti széllel fújta fel magát? Érvelhet-e haszontalan beszéddel és semmit érő szavakkal? Te már az istenfélelmet is semmibe veszed, adós maradsz a hódolattal Isten színe előtt. A bűn tanítja erre a szádat, és a ravaszkodók nyelvét választottad. Saját szád nyilvánít bűnössé, nem én, és az ajkaid vallanak ellened. Talán te születtél először az emberek között, és előbb keletkeztél a halmoknál? Talán kihallgattad Isten tanácskozását, és magadhoz ragadtad a bölcsességet? Mit tudsz, amit mi nem tudunk? Ugyan mihez értesz, amire ne volnánk képesek? Ősz is meg öreg is akad közöttünk, jóval idősebb apádnál.” (Jób 15,1-10)

Az első beszélgetés alkalmával Jób barátai értetlenül viselkedtek, akik őszintén hitték, hogy Jóbot meg lehet vígasztalni, és mint, aki elszakadt Istentől, vissza is lehet vezetni őt Hozzá. Jóbot azonban sem az isteni igazságosság emlegetésével, sem a szebb jövő ígérgetésével nem sikerül rávenni, hogy alázza meg magát és ismerje el bűnösségét. Később Jób kezd támadásba barátai ellen, és igaztalan vádjaik miatt Isten ítéletével fenyegeti meg őket. A barátok nem látják Jób becsületességét és igazát, ezért nehezen értik a történteket is, hatalmas szakadék tátong közöttük. A barátok újra felszólalnak, de új, esetleg jobb érveik nincsenek Jób ellenében. Jób beszédeiből következtetnek, hogy igenis szükséges volt a fenyítés. Éles színekkel kezdik ecsetelni az Istentől elrugaszkodottak sorsát, hogy ezzel bűnbánat tartására serkentsék, sőt ijesszék Jóbot. Elifáz mellőzi az emberi tiszteletet, és egyenesen támadja barátját. Ma is sok a támadás, hiszen az advent felé közeledve, egyre nagyobb a zúgolódás, még azok ajkán is, akikkel naponta találkozunk. Isten ezekért is elküldte a Fiát, és érkezik ma is hozzánk csendben és alázattal.
Ámen.

Ilonczai Zsombor,

Szárazberek

Szóljon hozzá