Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2020. november 20.

Velünk az Isten – 2020. november 20.

„Fecsegéseid elnémítják az embereket, és csúfolódol is: és ne legyen, aki megszégyenítsen?! Azt mondod: Értelmes az én beszédem, tiszta vagyok a te szemeid előtt.

De vajha szólalna meg maga az Isten, és nyitná meg ajkait te ellened! És jelentené meg néked a bölcsességnek titkait, hogy kétszerte többet ér az az okoskodásnál, és tudnád meg, hogy az Isten még el is engedett néked a te bűneidből.” (Jób 11,3-6)

Naamából való Cófár beszél Jóbbal, tőle származnak a fenti sorok. Jób lebetegszik s a haverok jönnek meglátogatni. Vigasztalni próbálják a nagybeteg Jóbot, s felelősségét is pedzegetik, hogy ahová jutott, saját hibája s tán Isten büntetése is. Persze Jób nem hagyja magát bár a fájdalmára hivatkozva nem teljesen biztos abban, hogy gondolatai épek, igazak és azok is maradnak. Vitatkozni kezdenek.

Mikor Jób könyvének egy-egy hozzászólását olvasom érzem benne, hogy igaz. Aztán olvasom a választ, ami az előbbinek ellentmond és az is igaznak tűnik. Aztán jön a viszonválasz mely újabb csavart tartalmaz és az is igaz. No de ha logikusan gondolkodunk ellentétes állítások közül legalább az egyik hamis.

Hogy is van ez? Azért tűnik igaznak mindenki véleménye, mert helyenként, nyomokban tartalmaznak igazságot. A hazugsággal pont az a baj, hogy tartalmaz igazság elemeket is. Akár Jóbot olvassuk, akár Elifázt, Bildádot vagy Cófárt saját logikájuk szerint jól érvelnek. Szokták mondani, ha az ember mások vitájába keveredik hallgassa meg mind a két felet.

Sokszor még a hamis dolgok is saját véleményként megállják a helyüket s igaznak tünnek. Jób könyvét olvassuk nagy türelemmel, lássuk összeségében s azokra a dolgokra mondjunk Áment, amiket Isten mond Jóbnak. A többi nagyrésze emberi bölcsesség.

Egy gondolatot azért a fenti igéből körül járnék: De vajha szólalna meg maga az Isten, és nyitná meg ajkait te ellened! És jelentené meg néked a bölcsességnek titkait, hogy kétszerte többet ér az az okoskodásnál, és tudnád meg, hogy az Isten még el is engedett néked a te bűneidből.

Isten képes szólni, és tanítani. Ha Ő szól változás lesz. Cófár azt mondja, Isten elenged bűneidből. Olyan jól hangzik… de csak rész igazság… Mi tudjuk, hogy nem csak elenged Isten a bűnökből 50 vagy 90 % -ot, hanem elengedi teljesen. Jézusban van ez az engesztelés és eltörlés, sajnos Cófár még nem hallhatott Jézusról.

Az igaz, hogy a bölcsesség titkát Isten kell kijelentse, hogy megértsd szándékát. Én kívánom nem mint Cófár a barátjának Jóbnak hogy szóljon neked is Isten, ne ellened, érted… Ne kioktasson, hanem éreztesse szeretetét. „Mert megjelent az Isten idvezítő kegyelme minden embernek, amely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kivánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon.” (Tit.2,1-2) Ámen.

Jobb Domokos,

Ombod

Szóljon hozzá