Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten – 2020. november 18.

Velünk az Isten – 2020. november 18.

A bölcs szívű és hatalmas erejű Isten

,,Bölcs szívű és hatalmas erejű: ki szegülhetne ellene úgy, hogy épségben maradna?” 

Jób 9, 4

Fájdalmakban, félelmek között vagy betegséget hordozva az ember önmagára fókuszál. Miért éppen velem történik mindez? Kiálltok fel reményvesztetten Istenhez. Jób a szenvedő, igaz ember megtanít minket arra, hogy a vergődéseink között is van lehetőség Istenre tekinteni és Őt meglátni olyannak amilyen valójában. A szenvedés, veszteség, egy krízishelyzet érzékenyebbé tesz bennünket. A fájó szív másképp érez, ennek köszönhetően Istent jobban megismerhetjük, mint valaha. Milyennek látta Jób, Istent a vajúdásai között és milyennek láthatjuk mi is életünk mélypontjain?  ,,Bölcs szívű és hatalmas erejű…9,4 mondja az Írás. Isten egy bölcs Isten, aki a mi érdekünkben cselekszik. A fájdalmaink között a legnagyobb veszteségeink között is bízhatunk Atyánk bölcsességében. Amikor a saját bölcsességünk csődöt mond, lehetőségünk van Isten bölcsességére bízni az életünket. Isten nemcsak, bölcs, de hatalmas erejű is. Ezzel a hatalmas erővel támasztotta fel Jézust a halálból és ugyanezzel az erővel jelen van személyes életünkben. Isten Lelke erővel és hatalommal körbe vesz és újjáteremt valamennyiünket. Megerősítő tudni, hogy Isten az Ő újjáteremtő munkáját a szenvedéseink között végzi el. ,,A nyomorultat a nyomorúság által szabadítja meg, és a szorongattatás által nyitja meg a fülét.Jób 36,15

A nyomorúság, amiben vajúdunk ez igevers által teljesen más megvilágítást nyer. Szabad nekem a nyomorúságot, mint a szabadulás útját megélnem. Tegye Isten kegyelme, hogy a nyomorúságot a szenvedést, az értünk szenvedő és önmagát feláldozó Jézusra tekintve éljünk meg. A fájdalmak útján haladva pedig tekintsünk fel a bölcs szívű és hatalmas erejű Istenre, aki Szentlelke által pont a nyomorúságban teremt teljesen újakká minket. Ámen.

Törő Attila Miklós,

Szamár-Németi

Szóljon hozzá